Gezocht: voorbeelden archivering in ketens

28 februari 2019
Door de KVAN/BRAIN expertgroep Omgevingswet zijn Principes voor de rolverdeling bij archivering van keteninformatie opgesteld. Wij zijn op zoek naar casussen om deze principes te toetsen.

De voorbeelden van archivering in ketens hoeven niet per se betrekking te hebben op het ruimtelijk domein. Alle voorbeelden zijn welkom.

Graag jullie voorstellen sturen naar:

r.bisscheroux@waterlandsarchief.nl