F.J. Duparc-prijs: inschrijving geopend

15 april 2021
Iedere drie jaar wordt de F.J. Duparc-prijs uitgereikt. Dit is een aanmoedigingsprijs voor archivarissen en studenten. De prijs heeft als doel om de studie van de archivistiek en het archiefrecht te bevorderen. Naast de eer ontvangt de winnaar 2000 euro.

De F.J. Duparc-prijs werd in 1972 ingesteld, naar aanleiding het afscheid van dr. mr. F.J. Duparc van het toenmalige ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk. Duparc had grote verdiensten voor het archiefwezen. Vanaf 1949 spande hij zich in voor musea en archieven. De Archiefwet 1962 werd feitelijk geschreven door Duparc. In aansluiting daarop schreef hij De Archiefwet 1962, commentaar op de Archiefwet 1962 en daaruit voortvloeiende regelingen. Jarenlang was dat hét naslagwerk voor het archiefwezen. Op 10 augustus 1972 nam hij afscheid wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. 

 

Prijsuitreiking

Op 13 maart 1975 reikte Duparc zelf de prijs voor de eerste keer uit, tijdens de studiedagen over bedrijfsarchieven van de Vereniging van Archivarissen te Scheveningen. Winnaar was Arnold den Teuling voor zijn studie over het inventariseren van een achttiende- en negentiende-eeuwse koopmansboekhouding. 
De laatste editie was in 2019. Toen werd de prijs uitgereikt aan twee archivarissen, te weten:
•    Maartje van de Kamp voor haar scriptie Afgeschermd geheugen, een onderzoek naar de inzageregimes van de archieven van de naoorlogse berechting van collaborateurs in België en Nederland en de invloed van deze regimes op het narratief van collaboratie en berechting;
•    Michael Karabinos voor zijn publicatie In the shadow of the continuum: testing the records continuum model through the Foreign and Commonwealth Office ‘Migrated Archives’.

 

Voorwaarden

De jury beschouwt de F.J. Duparc-prijs als een aanmoedigingsprijs voor jonge archivarissen. Inschrijving staat open voor studenten verbonden aan een opleiding op het gebied van de archiefwetenschappen, evenals archivarissen die nog geen tien jaar in het archiefwezen werkzaam zijn en jonger zijn dan veertig jaar. De voorwaarden zijn ruim gekozen: elk onderwerp op het gebied van de archiefwetenschappen en het archiefrecht komt in principe in aanmerking. Niet alleen onuitgegeven studies kunnen worden bekroond, maar ook studies die gepubliceerd zijn binnen drie jaar voor de afloop van de inzendtermijn en werkstukken en scripties die in die periode in het kader van een archiefopleiding zijn gemaakt.

 

Meedoen 

De jury nodigt eenieder uit één of meer werkstukken in te zenden voor mededinging naar de F. J. Duparc-prijs. Belangstellenden kunnen het werk per e-mail opsturen aan de secretaris van de jury: Marjon van Walbeek (Nationaal Archief) via marjon.van.walbeek@nationaalarchief.nl.
Mocht je meer inlichtingen of een exemplaar van het reglement willen, neem dan contact op met de secretaris. Behalve eigen werk is het ook mogelijk om werk van anderen voor te dragen, denk aan studenten, medewerkers of collega’s. De inzendtermijn sluit op 1 november 2021.

 

03%20kleiner_2.jpg
Foto: Anne Reitsma Fotografie.