Erfgoed Leiden in hoger beroep in zaak Voet

25 april 2018
Erfgoed Leiden tekent hoger beroep aan in de verloren rechtszaak over ansichtkaarten met foto's van fotograaf Frits Roovers. Archiefkoepel KVAN/BRAIN steunt Erfgoed Leiden in deze zaak.

De kantonrechter heeft op 5 april 2018 Erfgoed Leiden en Omstreken in het ongelijk gesteld. Erfgoed Leiden heeft 25 anonieme foto’s uit de jaren veertig en vijftig online gezet. De rechter acht dit in strijd met de Auteurswet en daarom moet Erfgoed Leiden €75 per geplaatste foto betalen.

Voldoende grond voor hoger beroep

Leiden is het principieel oneens met dit vonnis. De advocaat, professor mr. D.J.G. Visser heeft op basis van een analyse van het vonnis geconcludeerd dat er voldoende gronden zijn om in hoger beroep te gaan. Het college van burgemeester en wethouders heeft daarom besloten om zijn advies op te volgen.

Erfgoed Leiden is van mening dat collecties waar mogelijk vrij toegankelijk en beschikbaar moeten zijn voor iedereen en zet afbeeldingen pas online na gedegen onderzoek. Door het ontbreken van de naam van de fotograaf was Erfgoed Leiden niet in staat om toestemming te vragen voor het online plaatsen.

Veel historische foto's offline

Niet alleen Erfgoed Leiden is geraakt door dit vonnis. Het kan ook verstrekkende gevolgen hebben voor andere archieven, musea en bibliotheken in Nederland. Zij hebben miljoenen foto’s online staan waarvan vele (nog) anoniem zijn. Indien een rechthebbende zich meldt, kan dit - met een vergoeding van € 75 per foto - leiden tot claims van tienduizenden euro’s. Dan is het niet meer verantwoord om anonieme afbeeldingen online beschikbaar te stellen. In afwachting van het hoger beroep haalt Erfgoed Leiden ruim 100.000 anonieme foto’s offline. Dit is bijna 70% van haar online collectie. Deze foto’s kunnen vanaf nu wel in de studiezaal bekeken worden.