EP stemt in met (deels omstreden) auteursrechtwijziging

29 maart 2019
Goed nieuws van het auteursrechtenfront! Het Europarlement heeft vanmiddag ingestemd met de DSM-richtlijn. De richtlijn is niet onomstreden, o.a. vanwege de introductie van de zgn. linktax. Voor erfgoedinstellingen zijn er niettemin mooie zaken binnengehaald. 

Zie de NL versie van de definitieve tekst hier: http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0245-AM-271-271_NL.pdf. Nu is de minister van Justitie & Veiligheid aan zet. Die heeft twee jaar de tijd om de richtlijn in nationale wetgeving te implementeren. Pas dan geldt de gemoderniseerde regelgeving ook in Nederland. In die tijd moeten we samen met andere erfgoedsectoren proberen om invloed uit te oefenen op de manier waarop de richtlijn in Nederland handen en voeten krijgt.

Voor erfgoedinstellingen is de nieuwe Text en Data mining uitzondering in artikel 3 van belang. Er is verder een nieuwe verplichte uitzondering die het maken van preserveringskopieën door erfgoedinstellingen toestaat. Voor Nederland is dat niet zo interessant, omdat wij al een dergelijke uitzondering hebben. Voor ons wel relevant zijn de artikelen 8-11 ("Gebruik van niet of niet meer in de handel zijnde werken en andere materialen door instellingen voor cultureel erfgoed") en 12 ("Collectieve licentieverlening met een verruimd effect"). In de artikelen 8-11 gaat het om de bepalingen voor toegang tot out-of-commerce werken die alle lidstaten verplicht moeten invoeren. Het gaat hier om een combinatie van Extended Collective Licensing (waar mogelijk) en een uitzondering (voor sectoren waar geen representatieve CBO's bestaan. Artikel 12 is optioneel (hoeft dus niet door alle lidstaten ingevoerd worden) maar zal door NL naar verwachting wel dienen als basis voor het opzetten van een ruimer ECL-systeem. 

Wil je meer perspectieven op deze belangrijke wetswijziging? Kijk dan hier:

https://pro.europeana.eu/post/copyright-reform-passed-by-european-parliament
https://www.ifla.org/node/92063
https://libereurope.eu/blog/2019/03/26/liber-welcomes-copyright-improvements-for-libraries/
https://wikimediafoundation.org/2019/03/26/european-parliament-limits-internet-freedom-in-controversial-copyright-vote/

(met dank aan Annemarie Beunen (KB) en Paul Keller)