Eerste Kamer stemt in met Invoeringswet Omgevingswet

13 februari 2020
Op 11 februari heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Invoeringswet Omgevingswet.

De Omgevingswet vormt samen met het Omgevingsbesluit, Besluit activiteiten leefomgeving, Besluit bouwwerken leefomgeving, Besluit kwaliteit leefomgeving en de Omgevingsregeling de basis voor het nieuwe stelsel van het omgevingsrecht. Om dit nieuwe stelsel goed te laten werken is deze Invoeringswet nodig.
Of de Omgevingswet per 1 januari 2021 ingaat, is nog niet zeker. Dat hangt af van de voortgang van de implementatie van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Als op 1 juli 2020 blijkt dat het DSO niet op tijd op orde is, dan wordt de invoering alsnog uitgesteld. De komende periode worden betrokken partijen maandelijks geïnformeerd over de voortgang van deze implementatie.

Lees verder