DUTO-scan Digitaal Stelsel Omgevingswet

5 oktober 2018
Het Nationaal Archief heeft in opdracht van het ministerie van BZK een eerste DUTO-scan uitgevoerd op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).

In 3 workshops bekeken onderzoekers van het NA met een gebruikersgroep binnen het DSO hoe de duurzame toegankelijkheid van informatie (van een specifiek gekozen werkproces) te verbeteren valt. Het eindresultaat is een lijst met concrete aanbevelingen en praktische adviezen op het gebied van metadata, bewaartermijnen, informatietypen en binnen DSO geaccepteerde bestandsformaten. 

In de DUTO-scan op het DSO staat het faciliteren van het bedrijfsproces Opstellen, indienen en ophalen-verzoek centraal. Dit proces ondersteunt het verzamelen van informatie die nodig is voor het aanvragen van een vergunning of voor het doen van een melding voor een project. En het overdragen van deze informatie aan de overheid. Lees verder op de website van het Nationaal Archief.