Binnenkort verkrijgbaar: S@P Jaarboek Preserveren

8 november 2018
Het S@P Jaarboek 2019 is het laatste jaarboek dat de stichting uitbrengt. Het heeft als titel 'Preserveren, Stappen zetten in een nieuw vakgebied'.

De zeventien artikelen in dit jaarboek beschrijven het ontstaan en de ontwikkeling van een nieuw vakgebied, digitale preservering. Een vakgebied waarin verschillende disciplines elkaar versterken en waarin flink gepionierd wordt. Maar ook een vakgebied waarin nog veel discussie is en zelfs de term ‘preservering’ niet eenduidig gedefinieerd blijkt te zijn. De artikelen bewegen tussen ‘vroeger en nu’ en behandelen zowel het ‘(be)denken als het doen’: de theorie en de praktijk. Beide weerbarstig, toch laten de artikelen vooruitgang zien: e-depots worden ingericht, kennis en ervaringen gedeeld, nagedacht over (toekomstige) samenwerking en taakverdeling, gepeinsd over andere benaderingen en nieuwe strategieën. 

Het Jaarboek wordt op 29 november gepresenteerd in Amsterdam. Nadere berichten over de verkrijgbaarheid van het boek volgen.

Ga naar de pagina van S@P