Besturen KVAN/BRAIN geven input voor herziening Archiefwet

9 april 2019
De besturen van KVAN/BRAIN hebben, mede op basis van de uitkomsten van de recente ledenbijeenkomsten over de Archiefwet, hun overwegingen ten aanzien van de wetsherziening op papier gezet.

De inhoud van het stuk is op 3 april besproken met en meegegeven aan het projectteam voor de wetsherziening. In dit overleg met Afke van Rijn, directeur Creatieve Industrie en Media bij OCW, en Anita Groeneveld, Hoofd Informatie en Bibliotheekbeleid bij OCW, is afgesproken dat de input van KVAN/BRAIN wordt meegenomen bij het opstellen van het concept-wetsvoorstel.

Lees hier de overwegingen van het bestuur.

De besturen van KVAN/BRAIN zullen half juni aanschuiven bij het bestuurlijk overleg over de wetsherziening. Voor die tijd, op de Archiefdagen, verzorgt de DG Cultuur en Media van OCW een presentatie van de hoofdlijnen van de nieuwe wet aan de leden van onze verenigingen.