AVG update

2 oktober 2019
Op het gebied van AVG is er altijd wat te melden. Hieronder vatten we de belangrijkste actuele zaken vanuit de vereniging samen:

KVAN/BRAIN en KIA hebben verschillende handreikingen voor de implementatie van de AVG ontwikkeld, zoals:

  • Het advies van Mathieu Paapst
  • De werkwijze van het Haags Gemeentearchief als voorbeeld
  • De model risicoanalyse op de gezinskaarten

Hierna blijken er nog veel uitvoeringsvragen te leven. Deze kunnen natuurlijk via KIA (groep Informatierecht) worden gedeeld en oplossingen kunnen daar besproken worden. Daarnaast is er ook behoefte om af en toe bij elkaar te komen, ervaringen uit te wisselen en 'best practices' te kiezen. Dit zou kunnen uitmonden in een nieuwe praktijkrichtlijn. Daarvoor is besloten de subwerkgroep Gezinskaarten, die de model analyse heeft gemaakt, een herstart te geven onder een nieuwe, nog te bedenken naam.

 

OPROEP

Wij roepen iedereen, die belangstelling heeft om hieraan deel te nemen, op (zowel openbaar archiefwezen als categorale instellingen). Het is wel de bedoeling dat je hier tijd in kunt steken. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Marianne Loef.

De subwerkgroep Informatiemanagement heeft op 1 oktober jl. vergaderd en werkt verder aan een handreiking en FAQ's voor implementatie van AVG in samenhang met de Archiefwet in het informatiemanagement, zoals de wet zegt: de niet-overgebrachte archieven.

In november a.s. is het volgende overleg van het archiefwezen met de Autoriteit Persoonsgegevens. De plenaire werkgroep AVG vergadert aansluitend aan dit overleg weer.