Auteursrecht voor 20 jaar!

22 februari 2019
Binnen het Europees Parlement en de Europese Raad debatteert men al bijna twee jaar over een voorstel van de Europese Commissie voor een richtlijn inzake auteursrechten in de digitale eengemaakte markt.

Men wil hiermee de regelgeving in Europa harmoniseren en tegelijk aanpassen aan de nieuwe realiteit ontstaan door de verregaande digitalisering van onze maatschappij. Het Samenwerkingsverband Auteursrecht en Samenleving (SA&S) — waarvan de VVBAD deel uitmaakt — schreef in reactie hierop, en met het oog op de komende verkiezingen voor onder andere het Europese Parlement, een memorandum: Voor een bruikbaar auteursrecht in een digitale omgeving.

Onze Belgische collega Willem Vanneste doet in Meta nummer 2019/1 een oproep: auteursrechten voor 20 jaar! Lees hier zijn essay.