Archiefwet

16 december 2019
De concept tekst voor de nieuwe archiefwet is verschenen. De internetconsultatie loopt tot 23 januari. Het bestuur zal hier namens de verenigingen op reageren. Hoe meer we collectief reageren, hoe steviger dit staat. Uiteraard kunnen leden ook zelf reageren, maar het bestuur vraagt dan wel of er dan een cc naar het bureau kan worden gestuurd, zodat het bestuur ook zicht heeft op de reacties.  Uiterlijk 20 januari zal namens KVAN/BRAIN een reactie worden gestuurd. We horen graag uw reacties uiterlijk 12 januari.

Het bestuur is uitgenodigd voor een bestuurlijk overleg met de minister over de archiefwet in april. Dit is in lijn met de eerdere gesprekken met OCW ambtelijk en met de minister die door KVAN/BRAIN zijn gevoerd. KVAN/BRAIN heeft in die gesprekken herhaaldelijk aangedrongen om ook wijzigingen in het stelsel mee te nemen, met name op het terrein van Toezicht, maar dit heeft geen weerslag gevonden in de concept wettekst. Dit blijft een onderwerp in de reacties en de vervolggesprekken.

Zie Concept wettekst Archiefwet 2021 en mogelijkheid reactie internetconsultatie op overheid.nl, internetconsultatie archiefwet. 

In dit document van het Ministerie OCW staan de belangrijkste wijzigingen in de Archiefwet op een rij.