Archiefdagen 2019: sneak preview herziening Archiefwet

8 april 2019
Ook de tweede congresdag van de Archiefdagen 2019 begint goed. De directeur-generaal Cultuur en Media van OCW houdt een korte inleiding over de scope van de wetsherziening en de dilemma’s en keuzes waar het departement zich voor gesteld ziet.

Hoewel het wetsvoorstel op 4 juni nog niet klaar zal zijn, zal de DG al wel een tipje van de sluier oplichten. Aansluitend zal Bert de Vries haar enkele vragen stellen. Vervolgens worden alle aanwezigen uitgenodigd in debat te gaan over de contouren van de wetsherziening. Daarmee bereiden we ons niet alleen inhoudelijk voor op het advies dat de minister aan KVAN/BRAIN zal vragen over het concept-wetsvoorstel. We trainen ook onze vaardigheden ten aanzien van het formuleren en beargumenteren van onze standpunten en het overtuigen van onze gesprekspartners. En dat is iets dat we in ons werk elke dag goed kunnen gebruiken!