Archiefdagen 2019: bewaren voor de toekomst

29 november 2018
De Archiefdagen vormen voor de leden van KVAN en BRAIN een belangrijk evenement. Het jaarlijkse congres is de gelegenheid bij uitstek voor archiefprofessionals om elkaar te ontmoeten, met elkaar te debatteren, vooruit te kijken, van elkaar te leren en over het vak te spreken. De besturen van KVAN en BRAIN vinden het belangrijk dat de Archiefdagen in het teken staan van de inhoudelijke ontwikkeling van het vak en de veranderingen die dat met zich meebrengt voor zowel de individuele als de instellingsleden.

Het thema van de Archiefdagen 2019 luidt: Bewaren voor de toekomst. Gekoppeld aan dit voor de sector fundamentele thema gaan we aan de slag met zowel theoretische als (en vooral) met praktische vragen het waarom, het wat en het hoe van de bewaarfunctie van archieven en de veranderingen die zich daarin aftekenen. Het congres vindt plaats op 3 en 4 juni 2019.

Product van samenwerking

Dit jaar kiezen we voor een nieuwe manier om het programma samen te stellen. We benaderen verschillende geledingen binnen en rondom de archieffunctie en de verenigingen om een ochtend- of middagvullend deelprogramma voor hun rekening te nemen, bijvoorbeeld:

  • de redactie van S@P, met activiteiten in aansluiting op het Jaarboek 2019 over Preserveren
  • SOD/archiefvormers, met werksessies rondom de hotspotmonitor en archiving by design
  • KVAN ism JONG Archivarissen en Kennsiplatfotm Professionalisering, met coachings- en intervisiesessies gericht op de loopbaanontwikkeling van archiefprofessionals
  • NDE met presentaties en workshops met of over de winnaars van de Digital Preservation Awards
  • BRAIN met lobbyworkshops om bij de juiste mensen op de juiste momenten aandacht te krijgen voor de archieffunctie
  • commissie Buitenland over nieuwe, afwijkende en/of opvallende acquisitie- en preserveringspraktijken in andere landen
  • NVBA met kennisplatform Particuliere Archieven met werksessies om voorlichtings- en hulpmiddelen te maken om particuliere archiefvormers te helpen met digitale duurzaamheid.

Dit zijn willekeurige en tot dusver fictieve voorbeelden, maar ze geven wel de intentie van de besturen weer: we streven naar een editie van de Archiefdagen die professionals en instellingen in beweging zet om samen te werken aan zowel persoonlijke ontwikkeling als de ontwikkeling van concepten, producten, diensten en uitvoeringspraktijken waar instellingen iets mee kunnen. Door de kiezen voor lange programmablokken van een dagdeel beogen de besturen de programmering meer diepgang te geven en gelegenheid te bieden om actief met elkaar aan de slag te gaan.

De komende maanden werken we hard om er weer een mooi congres van te maken. Via website, nieuwsbrief en twitter houden we je op de hoogte van de vorderingen.