Aan de slag met duurzaam informatiebeheer

14 september 2018
KIA organiseert zes bijeenkomsten voor informatieprofessionals bij overheden en archieven: Aan de slag met duurzaam informatiebeheer

KIA organiseert ook dit jaar weer een aantal bijeenkomsten om beleidsmedewerkers, teamleiders en hoofden informatiebeheer van overheden en medewerkers digitale archivering van archiefinstellingen met elkaar in gesprek te brengen.

Relatie tussen overheden en archiefinstellingen cruciaal

Al sinds de start is voor het Kennisnetwerk Informatie en Archief de goede relatie tussen overheden en archiefinstellingen een belangrijk speerpunt. Kennisdeling en kennisontwikkeling moet mede ten dienste staan van het slaan van bruggen tussen deze partijen.

Wat ondersteunt die relatie?

Tijdens de bijeenkomsten (zie schema) komen in wisselende programma’s thema’s aan bod die spelen tussen de partners in duurzaam informatiebeheer. KNVI/SOD en VNG dragen hieraan bij. Denk aan thema’s als:

  1. archivering by design;
  2. het beleid en de kennisproducten van de VNG en het Nationaal Archief;
  3. het aanwijzen van hotspots;
  4. de mogelijkheden voor bestuurlijke samenwerking;
  5. de recente ontwikkelingen rond wetgeving (Wet open overheid, Archiefwet);
  6. en natuurlijk ook het Kennisnetwerk Informatie en Archief.

Waar en wanneer zijn de bijeenkomsten?  

De bijeenkomsten duren van 10.00 (inloop 9.30)  tot 13.30 uur, inclusief lunch.

18 oktober, TheaterHotel De Oranjerie, Kloosterwandplein 12-16, 6041 JA Roermond

25 oktober, bijeenkomst speciaal voor de rijksoverheid, Provinciehuis Zuid-Holland, Zuid-Hollandplein 1, 2596 AW Den Haag

1 november, Gelders Archief, Westvoortsedijk 67-D, 6827 AT Arnhem

8 november, Stadsarchief Rotterdam, Hofdijk 651, 3032 CG Rotterdam

29 november, Provinciehuis, Martinikerkhof 12, 9712 JG Groningen

6 december, Utrecht, locatie volgt

Speciaal voor de departementen is

Belangstelling?

Aanmelden kan bij voorkeur via KIA.pleio.nl, Kennisplatform Informatiehuishouding Overheden. Of stuur een mail met vermelding van naam, functie en gewenste locatie naar: secretariaatbedrijfsvoering@nationaalarchief.nl