Workshops digital humanities

20 juli 2018
Het Nationaal Archief signaleert dat we de volle potentie van de digital humanities in relatie tot de archieven nog niet hebben ontdekt. Om die reden wil het NA in het kader van de Kennisfunctie Informatie en Archief een aantal workshops organiseren om hier meer over te leren. Mits er voldoende belangstelling voor is uiteraard.

Wat ga je leren tijdens deze workshops?

1. de basis van digital humanities;

2. hoe je de relaties met de academische digital humanities gemeenschap kunt versterken;

3. hoe je een kennisnetwerk op dit gebied op kunt bouwen.

Door samen te leren hoe onderzoekers gebruik maken van digitale collecties worden archiefinstellingen een betere gesprekspartner voor digital humanities onderzoekers en krijgen de archieven meer inzicht in het (potentiële) gebruik van hun digitale collecties.

Interesse? Maak dan je belangstelling kenbaar. Meer informatie vind je op het Kennisplatform Innovatie op KIA. Je moet dan wel een KIA-account hebben en je aanmelden.