Wegens succes in de herhaling: Leergang ‘Privacy; van WBP naar AVG’

22 maart 2019
Wegens grote belangstelling organiseren het Nationaal Archief en KVAN/BRAIN met de Erasmus Universiteit Rotterdam opnieuw de leergang ‘Privacy; van WBP naar AVG’. De driedaagse leergang is bedoeld voor archief- en informatieprofessionals. De eerste lesdag is op 15 mei.

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) vervangt sinds 25 mei 2018 de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens, WBP. Dat brengt veel vragen en verandering met zich mee. De leergang bereidt deelnemers voor op de gevolgen van AVG voor de archief- en informatiesector. Na de opleiding kunnen deelnemers de kennis direct toepassen in de praktijk. De gedeelde casuïstiek helpt andere deelnemers en uiteindelijk de gehele sector verder in het denken over en werken met de AVG. De opbrengsten van de leergang delen we in de loop van 2019 op het kennisplatform Juridische Vraagstukken.

Toepassen in de praktijk

De leergang Privacy beoogt niet alleen de kennis van archief- en informatieprofessionals te vergroten. Maar ook om een gezamenlijk handelingskader op te bouwen. Hiermee willen we de uitzonderingspositie voor de archieffunctie die in de AVG is opgenomen, handen en voeten geven. De leergang verzoekt nadrukkelijk om eigen expertise en praktijkervaring te benutten. We vragen deelnemers dan ook een praktijkcasus in te brengen.

Meer informatie en inschrijven

Meer weten over de leergang Privacy; van WBP naar AVG? Lees hier de factsheet. Heb je vragen of opmerkingen, stuur dan een mail naar Jeroen Padmos.Wil je je rechtstreeks inschrijven voor deelname aan deze leergang? Dat kan op de speciale inschrijfpagina.

Datum
Locatie

Nationaal Archief
Prins Willem Alexanderhof 20
2595 BE Den Haag
Nederland

Meer informatie?
Jeroen Padmos