Regiobijeenkomsten Informatiebeheer Nu!

25 maart 2021
KIA-Kennisplatform Informatiehuishouding Overheden en VNG organiseren dit jaar verschillende regiobijeenkomsten rondom het inrichten en verbeteren van de digitale informatiehuishouding bij de overheid.

Informatieprofessionals bij overheden staan voor de nodige nieuwe ontwikkelingen. Er moet antwoord gegeven worden op zaken als archivering en vernietiging by design, het duurzaam bewaren van nieuwe vormen van data en communicatiemiddelen. Ook moet er worden ingespeeld op nieuwe wetgeving. Daarom organiseren de VNG en het KIA-Kennisplatform Informatiehuishouding Overheden een reeks van regionale kennissessies die helpen om je informatiehuishouding state-of-the-art te krijgen. In april 2021 vinden de volgende sessies plaats, allemaal digitaal:

Lees verder

05_1.jpg

Datum