Ontmoetingssessie met Fieke Krikhaar

18 januari 2021
Thema: Informatiewet

Op 11 februari is de Informatiewet het onderwerp van een ontmoetingssessie waar Fieke Krikhaar te gast is. Informatie wordt steeds veelvormiger en belangrijker. Het beheer ervan door de overheid en de wet- en regelgeving houden die ontwikkelingen niet bij. Ook de nieuwe Archiefwet is niet toegerust op de nieuwe werkelijkheid. En de burger is misschien wel de grootste verliezer in al deze technologische en organisatorische ontwikkelingen. Wij hebben een wet nodig die  transparantie en openbaarheid regelt en een goede archieffunctie garandeert. Een kaderstellende Informatiewet die antwoord geeft op de spanning tussen openbaarheid en privacy, en de relatie tussen burger en overheid vaststelt. 

In het voorjaar van 2021 gaan we een serie gesprekken voeren met organisaties en mensen van binnen en buiten onze sector om dit vraagstuk en onze ambitie nader te verkennen. Een wet is niet het enige antwoord, wat is er verder nog nodig?

Aanmelden

Datum