Netwerkbijeenkomst Kennisplatform Educatie en Presentatie

23 april 2019
De najaarsnetwerkbijeenkomst van het Kennisplatform Educatie & Presentatie is gepland op donderdag 14 november 2019 van 10.00 tot 16.00 uur. Thema dit keer is samenwerking met andere instellingen en organisaties.

We kijken of we een spreker kunnen uitnodigen die ervaring heeft met intensieve samenwerkingsverbanden tussen diverse instellingen en organisaties en met ons wil discussiëren over de kansen en mogelijkheden voor archiefeducatie.

Programma

Het programma vind je hier

Bijdragen KEP-leden

Er is nog ruimte bij het onderdeel Pitches. Wil je een korte presentatie verzorgen over een project van jouw dienst dat een relatie heeft met het thema of een presentatie van een nieuw ontwikkelde activiteit o.i.d., meld het aan Louisa!

Aanmelden

Meld je aan via een e-mail aan Louisa gl.balk@rotterdam.nl met je gegevens (naam, e-mailadres, instelling waar je werkzaam bent en je functie), en geef aan of je een presentatie wilt houden of iets wilt delen en wat je daarvoor nodig denkt te hebben. Geef ook aan of je dieetwensen hebt, dan kan daar bij het regelen van de catering rekening mee worden gehouden.

We verwachten een grote opkomst!

Datum
Locatie

Stadsarchief Rotterdam
Hofdijk 651
3032 CG Rotterdam
Nederland

Meer informatie?
Louisa Balk