KIA-Workshop Archiving by design

26 april 2019
Op woensdag 22 mei organiseren Kennisnetwerk Informatie en Archief (KIA) en Historisch Centrum Overijssel (HCO) een workshop Archiving by Design. Iedereen die op tactisch- of strategisch niveau werkt bij een overheidsorganisatie in Overijssel en zich bezig houdt met duurzame toegankelijkheid van informatie is van harte welkom! Deze bijeenkomst is de eerste in een nieuwe reeks KIA bijeenkomsten die tot begin 2020 op verschillende plekken in Nederland worden georganiseerd.

Archiving by design betekent dat al bij het ontwerpen van de informatiesystemen die het werkproces ondersteunen, rekening wordt gehouden met het duurzaam toegankelijk maken van de informatie uit het werkproces. De kloof die vaak bestaat tussen het werkproces en het archiveringsproces wordt dan overbrugd door de archivering integraal te benaderen. Hoe doe je dat? Het Nationaal Archief heeft hier een concept voor ontwikkeld, gebaseerd op 7 aandachtspunten.

Tijdens de workshop ervaart u Archiving by Design in de praktijk aan de hand van een casus van de Omgevingsdienst IJsselland. Betrokkenen bij de OD zullen participeren om de middag zo realistisch en concreet mogelijk te maken.

De workshop duurt van 13 tot 16.30 uur en is mede op initiatief van het Overijssels Archiefberaad georganiseerd. Deelname staat open voor medewerkers van alle overheden/bestuurslagen in Overijssel. Er is ruimte voor maximaal 45 deelnemers. Schrijf u in voor de workshop via www.historischcentrumoverijssel.nl/workshop-archiving-by-design

Datum
Locatie

Historisch Centrum Overijssel
Van Wevelinkhovenstraat
8021 WX Zwolle
Nederland