Kennistournee KIA: aan de slag met duurzaam informatiebeheer

26 september 2018
KIA organiseert ook dit jaar weer een reeks bijeenkomsten om beleidsmedewerkers, teamleiders en hoofden informatiebeheer van overheden en medewerkers digitale archivering van archiefinstellingen met elkaar in gesprek te brengen. De kenniskaravaan toert van oktober tot en met december het hele land door. De bijeenkomst van 25 oktober is speciaal voor de rijksoverheid georganiseerd.

Al sinds de start is voor het Kennisnetwerk Informatie en Archief de goede relatie tussen overheden en archiefinstellingen een belangrijk speerpunt. Kennisdeling en kennisontwikkeling moet mede ten dienste staan van het slaan van bruggen tussen deze partijen. Tijdens de bijeenkomsten (zie schema) komen in wisselende programma’s thema’s aan bod die spelen tussen de partners in duurzaam informatiebeheer. KNVI/SOD en VNG dragen hieraan bij. Denk aan thema’s als:

  • archivering by design;
  • het beleid en de kennisproducten van de VNG en het Nationaal Archief;
  • het aanwijzen van hotspots;
  • de mogelijkheden voor bestuurlijke samenwerking;
  • de recente ontwikkelingen rond wetgeving (Wet open overheid, Archiefwet);
  • en natuurlijk ook het Kennisnetwerk Informatie en Archief.

De bijeenkomsten duren van 10.00 (inloop 9.30)  tot 13.30 uur, inclusief lunch.

Aanmelden kan bij voorkeur via KIA.pleio.nl, Kennisplatform Informatiehuishouding Overheden. Of stuur een mail met vermelding van naam, functie en gewenste locatie naar: secretariaatbedrijfsvoering@nationaalarchief.nl

Datum
Locatie

Provinciehuis Zuid-Holland
Zuid-Hollandplein 1
2596 AW Den Haag
Nederland