Kennisbijeenkomst waardering, selectie en vernietiging in de digitale tijd

12 oktober 2018
Met wijziging van het Archiefbesluit werd in 2013 een nieuwe aanpak van waardering en selectie van overheidsarchieven van kracht. Daarop volgden handreikingen voor een bijbehorende nieuwe waarderingsmethodiek, zoals Belangen in Balans en de Hotspotmonitor voor decentrale overheden. In juni publiceerde het Ministerie van OCW het rapport Periodiek onderzoek nieuwe aanpak waardering en selectie archieven. Het rapport is een eerste evaluatie, uitgevoerd door organisatieadviesbureau Berenschot, van de implementatie van de nieuwe waarderingsaanpak.

Naar aanleiding van de evaluatie organiseren het Ministerie van OCW en het Nationaal Archief in samenwerking met het Kennisnetwerk Informatie en Archief (KIA) op 15 november 2018 een kennisbijeenkomst Waardering, selectie en vernietiging in de digitale tijd. De bijeenkomst is bedoeld om inzicht te krijgen in kansrijke initiatieven en oplossingen ten aanzien van gesignaleerde knelpunten wat betreft de methodiek en praktische toepassing van de aanpak uit 2013. Maar ook om te verkennen welke nieuwe uitdagingen zich voordoen bij Rijk en decentrale overheden op het gebied van waardering, selectie en vernietiging van digitale informatie. Daarbij zullen we ook kijken waar raakvlakken (kunnen) zijn met de voorgenomen wijziging Archiefwet.

Lees meer

Datum
Meer informatie?
Pauline Harmsen en Robbert Jan Hageman