Inspiratiesessie met Thieu Kuijs: de ICA Code of Ethics toegepast op bedrijfsarchieven

11 februari 2021
De International Council on Archives (ICA) heeft in 1996 een gedragscode opgesteld voor archivarissen. Enkele bepalingen uit deze gedragscode geven een spanning als die moeten worden toegepast in een bedrijfsmatige omgeving. Op initiatief van de sectie Bedrijfsmatig Archiveren binnen KVAN brengen we in deze inspiratiesessie onder leiding van Thieu Kuijs, filosoof en data scientist, deze spanning in kaart. Daarna gaan we op zoek naar een interpretatie van de regels die aansluit bij de geest van de gedragscode en die ook voor bedrijfsarchivarissen hanteerbaar is.
Datum