Inclusive design voor overheidsdiensten

9 mei 2019
Met inclusive design zijn overheidsdiensten toegankelijker te maken voor een diversiteit aan gebruikers, waaronder kwetsbare doelgroepen. De KNVI interessegroep IT & Overheid biedt een avond waarbij Jeroen Havinga van Keen Public en Rosie Paulissen van TNO je meenemen in hun ervaringen op dit terrein.

.TNO heeft samen met partners (waaronder Keen Public) een inclusive design toolkit gemaakt:
• Informatie over mensen met beperkingen in vaardigheden of door omstandigheden, zoals laaggeletterden, mensen met een licht verstandelijke beperking en ouderen.
• Ontwerpprincipes, methoden en richtlijnen voor het inclusive design proces.
• Voorbeelden van inclusieve toepassingen
• Informatie over stakeholders bij ontwikkelen van digitale overheidsdiensten.

Avondprogramma vanaf 19 uur in Den Haag. Info en aanmelden (voor leden KNVI).

Datum