Ateliersessie Informatievoorziening Omgevingswet

7 juni 2018
VNG Realisatie organiseert een nieuwe reeks Ateliersessies over de Uitwerking Informatievoorziening Omgevingswet (UIVO). Diverse invalshoeken komen aan bod: architectuur, dienstverlening, kerninstrumenten, planvorming, vergunningverlening, toezicht en handhaving.

Het motto voor dit jaar luidt: ‘Doen en ervaren’. Dat betekent een uitbreiding en concretisering van de doelen van UIVO.

Interbestuurlijk

De sessies vertrekken vanuit gemeentelijk perspectief, maar de doelgroep is interbestuurlijk, want ketensamenwerking is een succesvoorwaarde voor het werken volgens de Omgevingswet.  

Vervolgsessies

Deze bijeenkomst maakt deel uit van een hele reeks bijeenkomsten, trainingen en workshops die VNG Realisatie in de aanloop naar de Omgevingswet organiseert. 

Datum
Meer informatie?
VNG Realisatie, Carolina Gjeltema, 06 -13 31 86 79