ALV KVAN/BRAIN

26 oktober 2018
Op 22 november van 13.30 tot 15.00 uur vinden de najaarsledenvergaderingen van KVAN en BRAIN plaats. Voorafgaand aan de Ketelaarlezing, zoals gewoonlijk.

Agenda en stukken worden twee weken van tevoren verspreid en via deze website gepubliceerd. We kunnen je alvast melden dat de nieuwe besturen hun visie op tafel leggen en ter discussie stellen en dat we vooruitblikken naar de herziening van de Archiefwet. We hopen dat je komt en met ons meedenkt.

Datum
Locatie

Nationaal Archief
Prins Willem Alexanderhof 20
2595 BE Den Haag
Nederland

Meer informatie?
Puck Huitsing