Bekijk de pagina Omgevingswet

Bouwtekeningen, milieuvergunningen en bestemmingsplannen: het zijn belangrijke archiefstukken die veel en tot in lengte van jaren worden geraadpleegd. De wetgeving die ruimtelijke processen reguleert staat op het punt ingrijpend te veranderen.

 

De Omgevingswet, die in 2021 moet ingaan, verandert ook de manier waarop omgevingsinformatie ontstaat en beheerd wordt. KVAN denkt en praat mee over de inrichting van het informatiebeheer in omgevingsprocessen, om ervoor te zorgen dat ook de digitale omgevingsinformatie duurzaam betrouwbaar en toegankelijk blijft.

Wat doet KVAN?

KVAN volgt de wetgevingsprocessen rondom de Omgevingswet op de voet en maakt zich sterk voor goede afspraken over het archiefwettelijk beheer van omgevingsinformatie. Dat doen we vooral door over dit onderwerp nauw contact te houden met het Nationaal Archief en de VNG en door actief te participeren in het overleg in het kader van de Uitvoering InformatieVoorziening Omgevingswet Interbestuurlijk (UIVO-I).

Momenteel werkt een groep archiefprofessionals aan een set principes voor de archivering in ketens en zijn we in gesprek met een aantal omgevingsdiensten om daar te beproeven of deze principes behulpzaam zijn om het informatiebeheer in omgevingsprocessen goed in te richten en/of te verbeteren.

Actueel
Nieuws
Op 11 februari heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Invoeringswet Omgevingswet.
Nieuws
Voor het onderzoeksvoorstel Archivering in de Omgevingswet/DSO is in de zomer financiering gevonden vanuit VNG met matching van IPO en UvW.
Nieuws
2019 is het jaar van de waarheid voor het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Bij de programmaorganisatie die moet zorgen voor tijdige beschikbaarheid stapelen de deadlines zich op en stijgt de druk om te ‘leveren’, terwijl veel Nederlandse gemeenten zich nog niet lijken te realiseren dat ze in…
Nieuws
Op 31 januari verzamelden zich in het Provinciehuis van Noord-Brabant medewerkers DIV en coördinatoren Omgevingswet zich voor een bijeenkomst over het thema ‘archiveren onder de Omgevingswet’. Het doel van deze drukbezochte bijeenkomst was om de genodigden te informeren over de laatste stand van…
Nieuws
Bij een complex en langdurig wetgevingstraject zie je in de parlementaire stukken soms door de bomen het bos niet meer. Zo ook bij de Omgevingswet. Gelukkig is er nu een handige publicatie van Eenvoudig Beter.
Nieuws
Het Digitaal Stelsel Omgevingswet krijgt definitief geen archieffunctie. Dat blijkt uit de Invoeringswet Omgevingswet die op 8 maart is aangenomen door de Tweede Kamer.
Word lid van het Kennisplatform Informatierecht