Archiefinstellingen willen bakens van betrouwbaarheid zijn. Daarbij hoort het principe van good governance: democratisch legitiem, rechtmatig, effectief en integer handelen. De balans tussen deze vier pijlers is hierbij cruciaal.

 

Kwaliteitszorg is erop gericht om dat te ondersteunen en te garanderen. Kwaliteitszorg vergt onderzoek. Zowel zelfonderzoek als klantonderzoek. Willen weten wat er goed gaat en wat niet. En continu werken aan verbetering. 

Wat doet KVAN?

Periodiek klanttevredenheidsonderzoek is een belangrijk instrument voor elke instelling die wil luisteren naar wat mensen willen en die zichzelf continu wil verbeteren. KVAN biedt instellingsleden de mogelijkheid om mee te doen aan een landelijk klanttevredenheidsonderzoek: de Kwaliteitsmonitor Dienstverlening. Dit onderzoek wordt sinds 2009 elke twee jaar uitgevoerd. De vragenlijst wordt bij elke nieuwe onderzoeksronde kritisch bekeken door het Kennisplatform Dienstverlening en door deelnemende instellingen. De dienstverlening van archiefinstellingen is immers volop in beweging en het is belangrijk dat de vragenlijst goed blijft aansluiten op de dagelijkse praktijk van archiefgebruikers.

Iedere deelnemende instelling krijgt een gedetailleerd rapport over de antwoorden van de eigen respondenten. Dat rapport wordt verder niet door KVAN verspreid. Wel publiceren we bij wijze van benchmark de topscores per vraag. Zo kunnen instellingen bij hun goed presterende collega’s te rade gaan.

Ook publiceert KVAN het rapport met de overall resultaten van alle deelnemende instellingen. Deze rapporten geven een goed beeld van de manier waarop archiefgebruikers tegen de dienstverlening van archiefinstellingen aankijken en hoe zich dat ontwikkelt.

Een uitgebreid Kwaliteitshandboek en een bijbehorende tool voor zelfevaluatie werden al enige tijd terug gepubliceerd maar zijn nog steeds beschikbaar en bruikbaar.

Actueel
Nieuws
Het Kwaliteitsmodel Inspectie, dat sinds 2011 is ontwikkeld en onderhouden door de toenmalige sectie Toezicht van BRAIN, is nu in zijn geheel te raadplegen op het Kennisnetwerk Informatie en Archief (KIA).
Nieuws
Archiefonderzoekers in Nederland zijn tevreden over de dienstverlening van archiefinstellingen. Dat blijkt uit de Kwaliteitsmonitor Dienstverlening Archieven 2017. KVAN/BRAIN voert dit onderzoek tweejaarlijks uit met en voor de instellingsleden. Dit jaar deden 34 instellingen mee en vulde een…
Publicaties
Leren van de besten: dat is de bedoeling van een benchmark. Daarom publiceert KVAN/BRAIN met ingang van 2017 een lijst met topscoorders op de vragen die in de Kwaliteitsmonitor Dienstverlening aan archiefbezoekers zijn gesteld.
Publicaties
Sinds 2009 voert KVAN/BRAIN eens in de twee jaar een klanttevredenheidsonderzoek uit voor de instellingsleden die dat willen. De Kwaliteitsmonitor Dienstverlening Archieven geeft inzicht in de ontwikkeling van klantbehoeften en in verbeterpunten voor instellingen.
Publicaties
Het Kwaliteitshandboek Archieven helpt archiefinstellingen om te komen tot good governance, dat wil zeggen: democratisch legitiem, rechtmatig, effectief en integer opereren. De balans tussen deze vier pijlers is hierbij cruciaal.
Meedenken over kwaliteitszorg en klantonderzoek?
Word lid van het Kennisplatform Dienstverlening. Het lidmaatschap van de kennisplatforms is kosteloos en staat voor iedereen open. Wel moet je een account aanmaken op KIA om alle content op het digitale kennisplatform te kunnen zien.