Met KIA slaat de informatie- en archiefsector de handen ineen. Het netwerk organiseert kennisplatforms rond  actuele thema's waar kennis schaars is en/of volop in ontwikkeling is.

 

KIA is van en voor de archiefsector. KVAN, Archief 2.0 en het Nationaal Archief bouwen zo samen aan een toekomstbestendig archiefwezen. Binnen KIA vergroten we de kennis en kunde van archiefprofessionals en dragen we bij aan de ontwikkeling van de branche. Ontwikkelen we nieuwe middelen die nodig zijn voor de blijvende toegankelijkheid van informatie. KIA staat open voor ieders mening en ideeën, vanuit iedereen invalshoek of expertise. Het Nationaal Archief faciliteert dit netwerk door de inzet van capaciteit en digitale voorzieningen. We roepen alle vakgenoten en instellingen op om actief bij te dragen aan KIA. Niet alleen te halen, maar ook te brengen. Alleen zo kunnen we samen een sterk kennisnetwerk bouwen en tackelen we praktische uitdagingen die we tegenkomen in ons werk.

Kennis- en Innovatie Agenda

In de Kennis- en Innovatieagenda zijn de belangrijkste kennisthema’s door en voor professie en branche vastgelegd. Rondom deze onderwerpen heeft KIA kennisplatforms ingericht.

KIA op Pleio

Op de digitale pendant van het netwerk, www.kia.pleio.nl, komen de thema’s uit de Kennis- en Innovatieagenda ook aan bod. Je kunt er meedoen aan discussies, de ArchiefWiki of de agenda raadplegen, vacatures bekijken en nog veel meer! Ook de content van Archief 2.0 is overgegaan naar deze site. De digitale kennisplatforms zijn interactieve, themagerichte samenwerkingsruimten. Je kunt er kennis delen en discussiëren met collega’s. Ook vind je er een overzicht van interessante bijeenkomsten. Alle informatie- en archiefprofessionals zijn van harte welkom om bij te dragen. Het lidmaatschap van de kennisplatforms is geheel vrij. Wel moet je een account aanmaken om alle content te kunnen zien.

Wat doet KVAN?

KVAN draagt de verantwoordelijkheid voor de platforms Professionalisering, Toezicht en Juridische Vraagstukken. Net als alle andere platforms zijn dit open groepen waar iedere geïnteresseerde aan kan deelnemen, dus ook niet-leden.

Actueel
Agenda
Op donderdag 24 september trappen KIA-platform Informatiehuishouding Overheden en de VNG de reeks aan regiobijeenkomsten van Informatiebeheer NU! af.
Nieuws
Sinds de start in 2017 is het Kennisnetwerk Informatie en Archief (KIA) uitgegroeid tot een omvangrijk en divers netwerk met meer dan 4000 informatie- en archiefprofessionals. KIA is een levendig netwerk waarin offline én online volop kennis gedeeld wordt. Om KIA nog beter te laten aansluiten op de…
Nieuws
Het Kennisnetwerk Informatie en Archief (KIA) is gestart met de profielcampagne #helpelkaaropafstand.
Publicaties
Benieuwd naar de inhoud van de meest recente nummers van het Archievenblad?
Agenda
De historische zondagmiddagsalon in het Stadsarchief. Elke eerste en derde zondag van de maand worden spraakmakende gastsprekers geïnterviewd over onderwerpen uit de Amsterdamse geschiedenis of een actueel onderwerp wordt in historisch perspectief geplaatst.
Agenda
Ben je werkzaam in de archiefsector? Kom dan op 2 december 2019 naar het Nationaal Archief voor de studiedag Auteursrecht van het Kennisplatform Informatierecht. Aanmelden kan tot 22 november.
Lid worden van KIA
Het lidmaatschap van de kennisplatforms is kosteloos en staat voor iedereen open. Wel moet je een account aanmaken op KIA om alle content op het digitale kennisplatform te kunnen zien.