Archiefwet 2021  |  AVG  |  Auteursrecht  |  Omgevingswet  |  Tijdelijke wet digitale beraadslaging  |  Wet Open Overheid (WOO)

 

De wet- en regelgeving op het gebied van informatie en archief is sterk in beweging. Op deze pagina vindt u een actuele stand van zaken van onder handen wetgeving. In het kader van de Kennisfunctie Informatie en Archief (KIA) heeft KVAN het initiatief genomen voor het Kennisplatform Informatierecht met informatie over toepassing in de praktijk, discussiemogelijkheid en hulpmiddelen zoals de wettenkaart. Word lid van het Kennisplatform en denk zelf mee over de consequenties van nieuwe wetgeving!

Actueel
Nieuws
Een tweede Subwerkgroep van de Werkgroep AVG, onder de naam Informatiemanagement, is bezig een Handreiking en FAQ’s te ontwikkelen voor het samengaan van AVG en Archiefwet in het informatiebeheer.
Nieuws
AVG uitzonderingen mogelijk ook voor NIOD, Atria en andere categorale instellingen. Voor archieven met persoonsgegevens geldt ondubbelzinnig de selectielijst.
Nieuws
In de actualisatie van de handreiking archief-KPI's is de nieuwe en gewijzigde wet- en regelgeving sindsdien verwerkt; er zijn archief-KPI’s vervallen, gewijzigd en nieuw bijgekomen.
Nieuws
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 20 maart 2019 de uitspraak gedaan dat sms- en Whatsapp-berichten onder de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vallen, als het om zakelijke berichten gaat.
Nieuws
Volgens planning zal in november de tekst van de concept Archiefwet worden gepubliceerd en voor internetconsultatie worden aangeboden.  
Nieuws
De werkgroep AVG zal in 2019/2020 in KIA-verband de werkzaamheden voortzetten onder begeleiding van Marianne Loef. Het accent ligt op het verder uitwerken van praktische tools en het verstrekken van informatie en adviezen met betrekking tot online publicaties, handleidingen en Q&A’s.

Actief worden in deze activiteit?

Word lid van het Kennisplatform Juridische Vraagstukken en denk mee over de mogelijke consequenties van nieuwe wetgeving. Het lidmaatschap van de kennisplatforms is kosteloos en staat voor iedereen open. Wel moet je een account aanmaken op KIA om alle content op het digitale kennisplatform te kunnen zien.