Archiefwet 2021  |  AVG  |  Auteursrecht  |  Omgevingswet  |  Tijdelijke wet digitale beraadslaging  |  Wet Open Overheid (WOO)

 

De wet- en regelgeving op het gebied van informatie en archief is sterk in beweging. Op deze pagina vindt u een actuele stand van zaken van onder handen wetgeving. In het kader van de Kennisfunctie Informatie en Archief (KIA) heeft KVAN het initiatief genomen voor het Kennisplatform Informatierecht met informatie over toepassing in de praktijk, discussiemogelijkheid en hulpmiddelen zoals de wettenkaart. Word lid van het Kennisplatform en denk zelf mee over de consequenties van nieuwe wetgeving!

Actueel
Nieuws
De nieuwe archiefwet beoogt door onder andere een verkorting van de overbrengingstermijn de openbaarheid te bevorderen.
Nieuws
Het wetsvoorstel Archiefwet 2021 ligt ter behandeling bij de Tweede Kamer. Het bestuur van KVAN stelt een conceptreactie op en wil die met de leden bespreken. Het bestuur zal op basis hiervan een brief opstellen die naar de fracties wordt gestuurd.
Nieuws
De gezinskaarten van Den Haag en Loosduinen uit de periode 1913 – 1939 waren al digitaal beschikbaar, maar de kwaliteit van oude scans voldeed niet meer aan de wensen van de huidige tijd.
Nieuws
Hou de agenda van VNG Realisatie in de gaten voor boeiende en informatieve webinars zoals op 2 september over de marktverkenning e-depots.
Nieuws
De Autoriteit Persoonsgegevens heeft op haar website veelgestelde vragen en antwoorden gepubliceerd over de omgang met persoonsgegevens in archieven.
Nieuws
De langverwachte handreiking Weten of vergeten? is uit. Deze brengt voor informatiemanagers en -beheerders bij de overheid in beeld hoe in de praktijk van alledag om te gaan met AVG in samenhang met de Archiefwet. Doel is dat zij een goede gesprekspartner zijn voor privacyfunctionarissen, FG’s en…

Actief worden in deze activiteit?

Word lid van het Kennisplatform Juridische Vraagstukken en denk mee over de mogelijke consequenties van nieuwe wetgeving. Het lidmaatschap van de kennisplatforms is kosteloos en staat voor iedereen open. Wel moet je een account aanmaken op KIA om alle content op het digitale kennisplatform te kunnen zien.