Twee weten meer dan een. Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder. Al die clichés zijn waar. Daarom steunen we initiatieven om samen tools te ontwikkelen die archivarissen en archiefinstellingen in het hele land goed kunnen gebruiken.

 

Op het gebied van archiefbeheer en archiefdienstverlening staan veel professionals en instellingen voor dezelfde en/of vergelijkbare opgaven. In die gevallen loont het de moeite om de krachten te bundelen en op basis van gedeelde expertise en inspanningen generieke hulpmiddelen te maken. 

Wat doet KVAN?

KVAN faciliteert initiatieven van leden om te komen tot generieke hulpmiddelen en modellen. Denk daarbij aan modellen voor een Besluit Informatiebeheer en een Archiefverordening voor overheidsorganen. Of aan een leidraad voor ICT-opdrachtgeverschap, die je kan helpen om een inkoopproces goed te laten verlopen en  ongewenste situaties als een vendor lock-in te voorkomen. Ook zorgt KVAN ervoor dat dergelijke tools bekend gemaakt en beschikbaar gesteld worden. 
 

Actueel
Nieuws
De KVAN/BRAIN-modellen voor de Archiefverordening en de Beheerregeling Informatiebeheer blijven bestaan en worden geactualiseerd. In overleg met het Werkgroep Modellen hebben de besturen van KVAN/BRAIN hiertoe besloten.
Nieuws
In de digitale wereld is de hoeveelheid digitale overheidsinformatie extreem gegroeid. E-mail is inmiddels de voornaamste vorm van communicatie binnen het Rijk. Ter illustratie: Het aantal verzonden en ontvangen e-mails binnen het Rijk bedraagt naar schatting minstens een miljard per jaar. Er is…
Nieuws
Schimmel en archieven: het is een combinatie die je nooit hoopt aan te treffen. Het vroegtijdig opsporen van schimmels is belangrijk om erger te voorkomen. Het Kennisnetwerk Informatie en Archief (KIA) wijdde er een publicatie aan.
Publicaties
De Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt archiefinstellingen en archiefprofessionals voor veel vragen. Waar een archiefinstelling rekening mee moet houden om te voldoen aan de AVG vat deze factsheet kort samen.
Publicaties
Gezinskaarten zijn een belangrijke bron voor genealogisch onderzoek. Veel archiefinstellingen stellen deze online beschikbaar. De kaarten kunnen bijzondere persoonsgegevens bevatten van nog levende personen. Naar aanleiding van een klacht hierover, adviseert KVAN/BRAIN instellingsleden de…
Publicaties
Het auteursrecht stelt archiefinstellingen voor grote en ingewikkelde opgaven. Archiefinstellingen zetten graag zoveel mogelijk gedigitaliseerd materiaal online. Bij auteursrechtelijk beschermd werk vergt dat toestemming van rechthebbenden. Die zijn lang niet allemaal bekend of makkelijk op te…
Idee voor een nieuw model of hulpmiddel?
Denk je dat er behoefte is aan een nieuw hulpmiddel voor archiefprofessionals en/of -instellingen? Neem dan contact op met info@kvan.nl. Wij helpen je graag om de behoefte verder te onderzoeken en eventueel om acties uit te zetten.
Uw gegevens