KVAN volgt relevante wetgevings- en beleidstrajecten op de voet en geeft gevraagd en ongevraagd advies over die aspecten die voor de archiefbranche, -professie en/of functie relevant zijn.

 

Blijft de leerstoel Archiefwetenschap wel in stand? De EU heeft een privacyverordening in de maak; is daarbij wel nagedacht over het bewaren en beschikbaarstellen van persoonsgegevens door archiefinstellingen? Mijn instelling ligt onder vuur in een auteursrechtelijke kwestie, wat nu? Zomaar een greep uit de signalen die KVAN de afgelopen jaren bereikten en die aanleiding waren om in actie te komen. 

Wat doet KVAN?

KVAN staat altijd op de uitkijk. Leden, bestuur en bureau: iedereen is alert op ontwikkelingen die ons vak en ons functioneren kunnen raken en beïnvloeden. Als er sprake is van een duidelijk gezamenlijk belang en van een mogelijk zinvolle rol voor KVAN, probeert het bestuur ontwikkelingen te beïnvloeden door kennis, standpunten en signalen te delen met partijen die (mede) aan het roer staan. Het bestuur spreekt regelmatig met beslissers en beleidsmakers in en om het archiefveld, zoals het ministerie van OCW, de Algemene Rijksarchivaris en de VNG.  

Actueel
Nieuws
De Adviescommissie Archieven is op 13 juni weer bijeen geweest met een gevarieerde agenda!
Nieuws
Op 18 juni hebben Marc Schuil en Bert de Vries namens de besturen van KVAN/BRAIN deelgenomen aan het bestuurlijk overleg met minister Slob, samen met vertegenwoordigers van IPO, VNG en Unie van Waterschappen. Op de agenda stonden een aantal punten met betrekking tot de nieuwe Archiefwet, zoals de…
Nieuws
Selectielijst, Actieprogramma Digitale Archieven op Orde, Meetup Woo en training KIDO: de Adviescommissie zit bepaald niet stil!
Nieuws
On April  9th, 23 European countries signed a Declaration of cooperation on advancing digitisation of cultural heritage. They will work closer together to better use state-of-the-art digital technologies in addressing risks that Europe’s rich cultural heritage is facing, enhancing its use and…
Nieuws
De besturen van KVAN/BRAIN hebben, mede op basis van de uitkomsten van de recente ledenbijeenkomsten over de Archiefwet, hun overwegingen ten aanzien van de wetsherziening op papier gezet.
Nieuws
In de laatste week van april en de eerste week van mei organiseert KVAN/BRAIN vier ledenbijeenkomsten verspreid over het land om input op te halen. We willen graag weten wat voor jullie de toegevoegde waarde is van de vereniging en wat jullie verwachten van KVAN/Brain. Ook willen we input ophalen…