Nieuws
Op 12 november heeft de Ministerraad ingestemd met het wetsvoorstel Archiefwet 2021 en doorgestuurd naar de Tweede Kamer. Daarmee is het wetsvoorstel openbaar. Tegelijkertijd zijn een aantal beslisnota’s gepubliceerd.
Nieuws
Nieuws over de komende 3 archiefdagen inspiratiesessies, PSA Duurzame toegankelijkheid bij de bron afgerond, een Onderzoek naar de huidige stand van het digitaal erfgoed en nog heel veel meer nieuws! Ook is er een vacature Beleidsmedewerker (Elburg, 32 uur per week) collecties bij het…
Nieuws
De afgelopen maanden is gewerkt aan het formuleren van eisen voor duurzame toegankelijkheid van documenten in de archiefregeling.
Agenda
Op dinsdag 23 november (14.00-15.00 uur) neemt DEN-adviseur Pepijn Lemmens je mee langs het Focusmodel en laat hij zien hoe je als culturele instelling de volgende stappen kunt zetten in je digitale strategie.
Nieuws
Het is de Maand van het Digitaal Erfgoed! Het gebruik en belang van digitaal erfgoed is in de laatste jaren sterk toegenomen. Recente landelijke cijfers hierover ontbreken echter, maar zijn van belang voor de zichtbaarheid van digitaal erfgoed voor beleidsmakers en financiers. In opdracht van het…
Nieuws
Vanaf nu kunnen (oud)Helmonders en (oud)streekgenoten meehelpen om de fotocollectie van de Helmondse fotograaf Jozef van den Broek (1943 – 2019) toegankelijk te maken voor iedereen: een aanwinst voor het Helmonds historisch erfgoed. Mede mogelijk gemaakt door gemeente Helmond.
Nieuws
Tijdens de KIA Stuurgroep van 26 oktober is de Project Start Architectuur (PSA) Duurzame toegankelijkheid bij de bron opgeleverd. Hieronder de PSA en de presentatie daarvan als download.
Nieuws
In NRC van 30 oktober stond dit interessante artikel over nieuwe manieren van het bewaren van digitale informatie.
Nieuws
Vijf jaar geleden zag ‘Wat staat daer?’ (WSD) het levenslicht, een website waar iedereen op een laagdrempelige manier het lezen van oude handschriften kan oefenen: www.watstaatdaer.nl
Nieuws
U heeft al eerder gehoord over een handreiking voor duurzame toegankelijkheid in de informatieketens van de Omgevingswet. Deze handreiking is ontwikkeld in de regio Utrecht, in opdracht van VNG, IPO en Unie van Waterschappen (UvW).
Actuele activiteiten