Nieuws
In deze nieuwsbrief ondermeer aandacht voor het programma van de Archiefdagen, de Lancering Nationale Strategie Digitaal Erfgoed en de Regiobijeenkomsten Informatiebeheer Nu!
Agenda
KIA-Kennisplatform Informatiehuishouding Overheden en VNG organiseren dit jaar verschillende regiobijeenkomsten rondom het inrichten en verbeteren van de digitale informatiehuishouding bij de overheid.
Agenda
In april vindt van 15 t/m 22 april de derde week van Grip op Informatie plaats. De bijeenkomsten staan allemaal in het teken van informatiebeheer, actieve openbaarmaking en digitale duurzaamheid.
Nieuws
Op 26 januari 2021 nam de Tweede Kamer de Wet open overheid (Woo) aan, de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Dat brengt nieuwe verplichtingen met zich mee.
Nieuws
De aanpassingen op de Auteurswet die op 7 juni 2021 van kracht worden, bevatten twee nieuwe uitzonderingen rondom tekst- en datamining. Deze beperkingen zorgen ervoor dat je geen inbreuk maakt op het auteursrecht en aanverwante rechten wanneer je kopieën maakt van tekst en gegevens die je gebruikt…
Nieuws
Op 15 maart zette demissionair minister Van Engelshoven haar handtekening onder de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed 2021-2024, waarna ze het stuk virtueel overhandigde aan het bestuur van het Netwerk Digitaal Erfgoed. Deze geactualiseerde versie sluit beter aan bij onze digitale wereld én is…
Agenda
Op donderdag 18 maart vindt de Regiobijeenkomst Informatiebeheer NU! Groningen plaats. Deze bijeenkomst zal online gehouden worden in de vorm van een interactief webinar.
Nieuws
In deze nieuwsbrief uiteraard aandacht voor de Archiefdagen met nog meer inspiratiesessies. Daarnaast onder andere 'Zo wordt mijn archiefinstelling AVG-proof' en 'Kwaliteitsmonitor 2.0. En vergeet de agenda niet.
Nieuws
Op dit moment ligt het concept-wetsvoorstel voor de ‘Archiefwet 2021’ bij de Raad van State voor advies. De wetswijziging maakt het noodzakelijk de onderliggende regelgeving ook aan te passen. Deze wijzigingen worden in 2021 voorbereid.
Nieuws
Rob Kramer, voormalig hoofdinspecteur bij de Erfgoedinspectie, stelde voor KIA een naslagwerk voor informatie- en archiefprofessionals samen: Trefwoorden voor de informatieprofessional, van actieve openbaarmaking tot zorg voor archiefbescheiden.
Actuele activiteiten