Linked Data | Inspiratiesessie Archiefdagen 10 november 2021

24 augustus 2021
Kwaliteitsverbetering van je collectiedata en integraal zoeken: is Linked Data het antwoord?


Hoe maximaliseert een archief, museum of bibliotheek de impact van een collectie tegen minimale effort? 
Hoe werkt een archivaris, een collectiebeheerder of erfgoedmanager het prettigst en meest efficiënt met zijn of haar collectie? 
Hoe leidt innovatie tot wereldwijde impact, volledigheid van en uniformiteit tussen collecties? 

Een museale collectie, een archief of een verzameling natuurhistorisch materiaal, draagt unieke kennis, verbanden en verhalen in zich. Door een collectie duurzaam te organiseren, te verbinden en toegankelijk te maken ontstaan nieuwe inzichten en ideeën, kunnen mensen zich verwonderen en nieuwe dingen leren.

Ga met ons mee in de ‘collection journey’ van een aantal van onze gebruikers: 

Voor het Stadsarchief Amsterdam is Memorix de spil in een volledig nieuwe digitale infrastructuur. Deze omvat: 

•    de bewaaromgeving: een e-depot oplossing op basis van de open-source toepassing Archivematica
•    een beheeromgeving: Memorix als collectiebeheersysteem, gebouwd met Linked Data als uitgangspunt
•    een raadpleegomgeving: een splinternieuwe website, die gebruikt maakt van de Linked Data mogelijkheden die Memorix te bieden heeft

Dhr. M. Holtman, Stadsarchief Amsterdam over de route naar het maximaliseren van de collecties met Picturae: “Met de integratie van Linked Data / Records in Contexts als fundament onder het nieuwe Collectiebeheersysteem vervagen de grenzen uit de klassieke opzet waarbij elk documenttype (beelden, genealogie, inventarissen, bibliotheek) een eigen systeem heeft en wordt een nieuwe benadering van integraal zoeken door de collectie mogelijk”.

Alle drie de omgevingen zijn aan elkaar gekoppeld. Het Stadsarchief gebruikt daarmee dus alle opties van Memorix: van het beheren van eenvoudigere collecties als beeldmateriaal en genealogische bronnen tot compleet archiefbeheer, met depot-management, workflows, et cetera. 

Wat Memorix voor Amsterdam extra interessant maakt, is het gebruik van Records in Context (RiCo). Records in Context is de nieuwe standaard van het International Council of Archives, die gebaseerd is op Linked Data. RiCo is beter geschikt voor het beheren van digital-born archiefmateriaal dan andere standaarden zoals ISAD(G). Bovendien kan RiCo ook gebruikt worden voor nadere toegangen, zoals beeldmateriaal, bouwdossiers of indexen. Daardoor wordt het veel makkelijker om verbanden te leggen tussen deze collecties.

Ook voor de nieuwe website biedt dit voordelen. Het opent immers de deur voor het integraal doorzoeken van de verschillende collecties.

Het Erfgoed Leiden en Omstreken gaat Memorix eveneens gebruiken voor het beheren van een grote verscheidenheid aan collecties. Maar bij Leiden wordt niet alles in één keer vernieuwd. 
Zo heeft Leiden al een bestaande e-depot oplossing en wil ze Memorix aansluiten op haar bestaande website. Daar komt de modulaire opbouw van Memorix goed van pas. 

Het uitgangspunt van Memorix, is dat je verschillende services aan elkaar kan koppelen. Daarvoor worden generieke koppelvlakken gebruikt, waardoor het niet uitmaakt welk systeem je gebruikt. 
Verder geldt voor Leiden, als archiefdienst, ook dat het gebruik van de nieuwe standaard Records in Context een grote stap vooruit is. 

Leiden is al langer bezig om haar collecties als Linked Data te publiceren voor de buitenwereld. Het feit dat Memorix dit out-of-the box kan, was een belangrijke overweging bij de keuze voor Picturae.

Dhr. W. Hasselo Erfgoed Leiden en Omstreken over de samenwerking met Picturae en collectie beheer: “Het is mooi te zien dat de overgang naar Linked Data de kwaliteit van de data flink zal verbeteren!”

De collectie van Heineken Collection Foundation is minder complex en divers dan die van de twee archiefdiensten. Toch is ook voor Heineken het gebruik van Linked Data van groot belang. Door aan te sluiten bij internationale standaarden, wordt de beschrijving van een collectie veel éénduidiger en overzichtelijker. Dat betaalt zich terug in het resultaat op de website. En ook voor de afstemming tussen de verschillende afdelingen van zo’n groot bedrijf is de houvast die deze standaard biedt waardevol. Natuurlijk is het voor een internationaal bedrijf als Heineken ook mooi meegenomen dat Linked Data standaarden vaak al beschikbaar zijn in meerdere talen. 

Dhr. O. Slijkhuis, Heineken Collection Foundation over de samenwerking met Picturae en het aangaan van de collection journey: ’’De ambitie van de Heineken Collection Foundation om te werken met Linked Data sluit aan bij de digitale strategie van de onderneming van standaardiseren en verbinden. Een bedrijfscollectie creëert hiermee veel meer mogelijkheden om te laten zien dat ze van grote toegevoegde waarde is, niet alleen voor de onderneming zelf maar ook in een brede maatschappelijke context. Samenwerken met een partner die goed op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen en innovaties is daarvoor essentieel. Gelukkig neemt Picturae ons mee in deze reis naar een zeer interessante toekomst.’’

 

Aanmelden voor deze inspiratiesessie

 

logo-picturae-payoff.png

Datum