Meet-up Wet open overheid

13 maart 2019
Begin januari 2019 is de wijzigingswet Wet Open Overheid (WOO) aan de Tweede Kamer aangeboden. Met de invoering van deze wet komt er een hoop af op gemeenten. Wat staat er eigenlijk precies in de nieuwe wet en welke informatie moet straks binnen 14 dagen actief openbaar worden gemaakt? Welke kansen zijn er voor transparant bestuur en open data? En welke vereisten stelt de WOO aan de archivering van digitale informatie?

Tijdens deze meetup neemt het Kennisnetwerk Data & Smart Society u mee in de veranderingen die er zullen plaatsvinden.

Voorlopig programma

Er zal in ieder geval aandacht besteed worden aan de volgende onderdelen:

  • Een toelichting op de inhoud van de WOO.
  • Lucien de Moor van het KOOP geeft een toelichting op het PLatform Openbaarmaking OverheidsInformatie (PLOOI).
  • Marco Klerks van de gemeente Rotterdam vertelt hoe gemeenten actief kunnen voorbereiden op de WOO.
  • Tom Kunzler, directeur van de Open State Foundation, vertelt over Project Open Wob, een standaard voor het openbaar maken van Wobverzoeken.
  • Alexandra Janssen (gemeente Coevorden) over het edepot en openbaarheid
  • Koen van Hoogstraten, projectleider digitaal archiveren bij de VNG, vertelt over het op orde krijgen van de digitale archieven.

Info en aanmelden via VNG Realisatie

Datum
Locatie

Jaarbeurs
Jaarbeursplein
3521 AL Utrecht
Nederland