Lifelong Learning

7 september 2021
In september is KVAN gestart met de ontwikkeling van een programma voor Lifelong Learning, mogelijk gemaakt door financiering vanuit KIA. Op maandag 15 november is er een inspiratiesessie van Brigit Hoomans over Lifelong Learning. We starten om 15:00 uur!

De ontwikkelingen in het vak gaan razendsnel, en het is van belang dat iedereen zich voortdurend kan blijven ontwikkelen. We onderzoeken daarom hoe Lifelong Learning in (archief)instellingen kan worden ingebed, onder meer door het opzetten van een lerende organisatie.  
Tegelijkertijd werken we aan leerlijnen die voor archiefprofessionals inzichtelijk maken wat je moet je doen als je je wilt specialiseren, bijvoorbeeld in de toezichtfunctie, digitale dienstverlening of erfgoed.
We stellen profielen op per leerlijn (wat moet je kunnen en kennen) en we brengen in kaart op welke manier je je die kennis en vaardigheden eigen kunt maken en vervolgens kunt bijhouden. Hierin gaan we samenwerken met het Rijksprogramma Open op Orde, met KIA en met de KNVI. We maken voor deze leerlijnen ook een update van beschikbare opleidingen en cursussen. 
In deze sessie informeert Brigit Hoomans (Injoin) jullie verder over het programma Lifelong Learning. We streven er naar de eerste profielen in concept gereed te hebben, en willen die in de sessie graag met jullie aanscherpen.
 

Meld je nu aan

Datum