Ledenbijeenkomsten herziening Archiefwet

28 januari 2019
In de laatste week van februari en de eerste van maart organiseert KVAN/BRAIN vier ledenbijeenkomsten verspreid over het land om input op te halen voor de herziening van de Archiefwet. We maken ons samen sterk voor een goede Archiefwet.

Wat voor wet hebben archiefprofessionals en -instellingen nodig om hun werk goed te kunnen doen? Regelt de huidige Archiefwet de juiste dingen op de juiste manier? Welke artikelen hinderen een goede uitvoering van de archieffunctie, welke artikelen worden node gemist? Wat is er voor nodig om ons wettelijke instrumentarium aan te passen aan de digitale tijd? De besturen van KVAN en BRAIN vinden het van groot belang dat de sector zich over deze vragen duidelijk uitspreekt, zodat zij met een heldere boodschap kunnen participeren in het herzieningstraject. Daarom roepen we onze leden op om deel te nemen aan de ledenbijeenkomsten die de komende twee maanden gehouden worden:

26 februari van 13.30 tot 16.30 uur bij het Brabants Historisch Informatiecentrum in Den Bosch

27 februari van 13.30 16.30 uur bij het Historisch Centrum Overijssel in Zwolle

4 maart van 13.30 tot 16.30 uur in het Noord-Hollands Archief in Haarlem

5 maart van 13.30 tot 16.30 uur in het Gelders Archief in Arnhem

We nodigen je graag uit om tijdens deze middagen aan verschillende discussietafels mee te praten over de wettelijke regeling van

  1. de maatschappelijke waarden waar de archieffunctie voor staat en de manier waarop die organisatorisch vorm krijgen in het archiefbestel
  2. overbrenging en de status van de archiefbewaarplaats
  3. archieftoezicht
  4. openbaarheid van archieven

Je ontvangt hiervoor als lid een dezer dagen ook een persoonlijke uitnodiging. Aanmelden kan nu al via dit formulier.

Datum
Meer informatie?
Femke Kuipers