Ketelaarlezing 2020

26 november 2020
Op dinsdag 15 december 2020 van 16.00-17.30 uur. Gezien de huidige omstandigheden is dit de eerste online versie. Deze 18e Ketelaarlezing wordt verzorgd door Mitchell Esajas en draagt als titel: ‘Archieven vanuit Zwarte Perspectieven; Reflectie vanuit The Black Archives’.

Mitchell Esajas studeerde bedrijfskunde en antropologie en is medeoprichter van The Black Archives & New Urban Collective. Hij is betrokken bij initiatieven die bijdragen aan de dekolonisering van het onderwijs en diversie en inclusie op de arbeidsmarkt. Daarnaast werkt hij als programmamanager Anthropology & Sociology bij de Universiteit van Amsterdam.

 

Uniek historisch archief 

The Black Archives is als grassroots initiatief ontstaan vanuit de noodzaak om Zwarte en niet-dominante perspectieven in het onderwijs en de kunst- en cultuursector zichtbaar te maken. Het is een uniek historisch archief waar men terecht kan voor inspirerende gesprekken, inhoudelijke activiteiten en boeken vanuit Zwarte en andere perspectieven, die elders vaak onderbelicht blijven. 

 

Verborgen geschiedenis zichtbaar maken

Het archief bestaat uit verschillende boekencollecties, archiefstukken en artefacten die de nalatenschap zijn van zwarte schrijvers, wetenschappers en bewegingen. Op basis van het archief ontwikkelt The Black Archives exposities en een dynamisch publieksprogramma bestaande uit lezingen, debatten, workshops en andere activiteiten. Dit alles rondom historische en actuele onderwerpen, zoals het koloniale en slavernijverleden en de erfenis ervan in de vorm van racisme en ongelijkheid. The Black Archives heeft de missie om de verborgen geschiedenis zichtbaar te maken en streeft ernaar om proactief bij te dragen aan een gelijkwaardige samenleving.

 

Neutrale bronnen?

Archieven worden doorgaans gezien als neutrale bronnen van informatie, maar is dat wel zo? Het Nationaal Archief wordt bijvoorbeeld geprofileerd als 'het nationaal geheugen' van Nederland. Maar wat betekent het dat de perspectieven vanuit zwarte Nederlanders vaak ontbreken in dit geheugen? Hoe verhouden 'alternatieve archieven' zoals The Black Archives, die niet vanuit de overheid maar vanuit gemeenschappen zelf ontstaan, zich tot overheidsarchieven? Hoe kunnen archieven bijdragen aan de dekolonisering van kennis? En hoe kunnen ze een platform voor een kritisch maatschappelijk debat vormen dat toegankelijk is voor een breed publiek?
Mitchell Esajas reflecteert in zijn lezing op de lessen die er vanuit The Black Archives geleerd kunnen worden over alternatieve manieren van archiveren. Ook gaat hij tijdens de Ketelaarlezing verder in op de vragen die via de chatfunctie binnenkomen.

 

Ketelaarlezing 

De Ketelaarlezing is in 2002 ingesteld door het Nationaal Archief bij het afscheid van prof. dr. F.C.J. Ketelaar (algemene rijksarchivaris van 1989 tot 1997). De Ketelaarlezing concentreert zich op actuele ontwikkelingen die betrekking hebben op ethische en technische concepten van archivering met een impact op de samenleving. De Ketelaarlezing wordt georganiseerd door het Nationaal Archief, in samenwerking met KVAN/BRAIN. 

De lezing vindt plaats op 15 december aanstaande, van 16.00 tot 17.30 uur. 

Bezoek de Ketelaarlezing digitaal op:  https://app.sli.do/event/hvf2lmbc

03_hres.jpg

Mitchell Esajas (foto Amie Galbraith)

Datum