Erfgoedlab II. Digitaal dekoloniseren met archiefcollecties

9 december 2021
Begin 2021 vond het eerste Heritage Lab plaats. Het tweede Erfgoedlab Digitaal Dekoloniseren in 2022 kijkt in het bijzonder naar archiefcollecties. Samen met partners uit het Netwerk Digitaal Erfgoed en de Universiteit van Amsterdam biedt de Reinwardt Academie een reeks interactieve webinars met inspirerende sprekers, praktische tools en op de praktijk toegepaste denkoefeningen.
Datum