Dag van de Actieve Openbaarmaking

26 november 2020
De oproep vanuit kabinet en parlement is duidelijk: de overheid moet open en transparant zijn in haar informatievoorziening. Daar hoort bij dat de overheid zelf informatie actief openbaar maakt.

Het Rijksprogramma Duurzaam Digitale Informatiehuishouding (RDDI) heeft producten en diensten ontwikkeld om actieve openbaarmaking te ondersteunen en kennisontwikkeling te bevorderen. Samen met iBestuur organiseert RDDI de Dag van de Actieve Openbaarmaking. Aan de hand van verschillende programmaonderdelen wordt inzicht verkregen in de betekenis van actief openbaar maken. En vooral: hoe gaan we daarmee aan de slag? De Dag van de Actieve Openbaarmaking vindt plaats op vrijdag 11 december van 10.00 tot 16.30 uur.


Informatie en aanmelden
 

Datum