Bijeenkomst werkplan Kennisplatform Informatiehuishouding Overheden

15 februari 2019
Een bijeenkomst om de speerpunten voor het Kennisplatform Informatiehuishouding Overheden voor 2019 te bepalen en een activiteitenplan op te stellen.

Het Kennisplatform Informatiehuishouding Overheden richt zich vooral op de zorgdragers en de kennisvragen waar zij op stuiten. Het is dus primair bedoeld voor medewerkers in het werkveld van informatiebeheer, DIV, recordmanagement of om het even welke andere aanduiding je hiervoor wil hanteren.

Archivering by design

Eén van de voornaamste uitdagingen in dit werkveld is het inrichten van informatiebeheer cq. archivering by design. Veel overheidsorganisaties zijn hiermee aan het experimenteren. Tijdens de KIA-kennistournee is gebleken dat er veel behoefte is om kennis uit te wisselen rondom dit onderwerp, dus ik zie dit onderwerp als een belangrijk speerpunt. Dit platform is bedoeld om die kennisuitwisseling te faciliteren.

In de kennis en -innovatieagenda 2018/2019 zijn daarnaast nog de volgende onderwerpen aan dit platform toebedeeld:

- Omgevingswet en ketenarchivering (hier is al een werkgroep mee aan de slag gegaan, zie hier de stukken);

- Doorontwikkeling DUTO;

- Databasearchivering;

- Digitale vernietiging.

Potentiële nieuwe speerpunten zijn:

- Toegankelijkheid algoritmes;

- Wet Open Overheid.

Samen werken aan oplossingen

Nieuwe technologieën en nieuwe verschijningsvormen van informatie brengen nieuwe vraagstukken en behoefte aan nieuwe methodieken en instrumenten met zich mee. Veranderingen in de samenleving vragen om een andere manier van kijken. Ontwikkelingen gaan razendsnel. Er is geen eindpunt, verandering is de enige constante. Daarom is het belangrijk om elkaar op te zoeken en samen te werken aan die vraagstukken en de instrumenten die daarbij horen. Velen weten meer dan één. Het idee is daarom dat werkgroepen op landelijk niveau aan oplossingen/instrumenten gaan werken die lokaal kunnen worden toegepast. Dat kan door nieuwe werkgroepen te initiëren, maar het zou ook mooi zijn als bestaande samenwerkingsverbanden die vanuit een andere context zijn gestart het KIA-platform zouden gaan gebruiken om hun kennis hier te delen.

Oproep

Rens Ouwerkerk van de gemeente Amsterdam is trekker van het platform. Zijn vragen aan jullie zijn:

- Zou je het leuk vinden om in een of andere rol een bijdrage te leveren in het kernteam of wil je meer weten? Laat dan hier een berichtje achter of neem per e-mail (r.ouwerkerk2@amsterdam.nl) of telefonisch (06 1095 9006) contact met me op.

- Wat zou volgens jou het belangrijkste speerpunt moeten zijn waar het Kennisplatform Informatiehuishouding Overheden zich in 2019 op moet richten? Als je daar een idee over hebt, meld je aan via het Kennisplatform Informatiehuishouding Overheden

-Meld je aan voor de bijeenkomst over het werkplan via KIA

Datum
Locatie

Nationaal Archief
Prins Willem Alexanderhof 20
2595 BE Den Haag
Nederland

Meer informatie?
Rens Ouwerkerk