Bijeenkomst over preservering en (pre)ingesttooling

29 maart 2019
Op 15 april organiseren de kennisplatforms Preservering en E-Depot samen met het Netwerk Digitaal Erfgoed een dag over preservering en digitale duurzaamheid, met daarbij speciale aandacht voor de tools die we daarvoor tot onze beschikking hebben.

Het programma is grotendeels gereed, maar kan op sommige onderdelen nog wat wijzigen. Zodra het programma definitief is, zullen we dat hier plaatsen.

Inschrijven kan via de volgende agenda-items:

Ochtendprogramma (link)

Het ochtendprogramma bestaat vooral uit het delen van informatie over preservering en tooling. Voor het ochtendprogramma is er geen maximumaantal deelnemers, maar inschrijven is wel verplicht. Het ochtendprogramma is inclusief een lunch.

Middagprogramma (link)

Het middagprogramma bestaat uit een aantal demonstraties van tooling voor de (pre)ingestfase. Voor dit middagprogramma geldt wel een maximumaantal deelnemers, dus schrijf je tijdig in! Het middagprogramma is inclusief een borrel. Uiteraard kun je je voor beide programma’s opgeven. NB: deelname is kosteloos.

Voorlopig programma:

Ochtendprogramma

09.30 - 10.00 Inloop

10:00 - 10:20 Welkom en inleiding

  • NDE duurzaamheidsbeleid

  • OPF reference toolset

  • CEF e-archiving building block

10:20 - 10:40 Verdieping bestandsformaten: voorkeursformaten (Nationaal Archief)

10:40 - 11:00 Verdieping bestandsformaten: bestandsformaten voor audio-visueel materiaal (Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid)

11:00 - 11:20 Verdieping bestandsformaten: hoe gaat een particulier archief hiermee om (Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis)

11:20 - 11:40 Koffiepauze

11:40 - 12:00 Survey preservation tools (NDE)

12:00 - 12:15 Onderzoek gebruikerswensen (pre)ingesttooling: terugkoppeling uitvraag KIA en iPRES

12:15 - 12:45 Vragen en discussie

12:45 - 13:30 Lunch

 

Middagprogramma

13:30 - 14:00 Inleiding

  • over tooling voor specifieke typen materiaal

  • over tooling voor specifieke functies

14:00 -16:00 Demo carrousel: verschillende (pre)ingesttools worden gedemonstreerd (4x een half uur).

16:00 - 16:10 Wrap up door dagvoorzitter

16:10 - 17:00 Borrel

Datum
Locatie

Rijksdienst Cultureel Erfgoed
Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Nederland