Bekijk de pagina Omgevingswet

Bouwtekeningen, milieuvergunningen en bestemmingsplannen: het zijn belangrijke archiefstukken die veel en tot in lengte van jaren worden geraadpleegd. De wetgeving die ruimtelijke processen reguleert staat op het punt ingrijpend te veranderen.

 

De Omgevingswet, die in 2021 moet ingaan, verandert ook de manier waarop omgevingsinformatie ontstaat en beheerd wordt. KVAN denkt en praat mee over de inrichting van het informatiebeheer in omgevingsprocessen, om ervoor te zorgen dat ook de digitale omgevingsinformatie duurzaam betrouwbaar en toegankelijk blijft.

Wat doet KVAN?

KVAN volgt de wetgevingsprocessen rondom de Omgevingswet op de voet en maakt zich sterk voor goede afspraken over het archiefwettelijk beheer van omgevingsinformatie. Dat doen we vooral door over dit onderwerp nauw contact te houden met het Nationaal Archief en de VNG en door actief te participeren in het overleg in het kader van de Uitvoering InformatieVoorziening Omgevingswet Interbestuurlijk (UIVO-I).

Momenteel werkt een groep archiefprofessionals aan een set principes voor de archivering in ketens en zijn we in gesprek met een aantal omgevingsdiensten om daar te beproeven of deze principes behulpzaam zijn om het informatiebeheer in omgevingsprocessen goed in te richten en/of te verbeteren.

Actueel
Nieuws
Door de KVAN/BRAIN expertgroep Omgevingswet zijn Principes voor de rolverdeling bij archivering van keteninformatie opgesteld. Wij zijn op zoek naar casussen om deze principes te toetsen.
Nieuws
Volgens verantwoordelijk minister Kasja Ollongren (BZK) is het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2021 klaar en zal het een gebruiksniveau bieden dat vergelijkbaar is met de huidige dienstverleningsniveaus van de nu gebruikte systemen OLO,…
Agenda
Ook als archiefprofessional is het zaak je goed voor te bereiden op de Omgevingswet. Vooral de ontwikkelingen rondom het Digitaal Stelsel Omgevingswet zijn voor de archieffunctie interessant en belangrijk. Kwartaaldemonstraties stellen je in staat dit proces goed te volgen.
Nieuws
Het was een groot succes: de werkconferentie Nederland veranderd/t! Ruim 650 professionals uit met name het domein van het ruimtelijke erfgoed gingen op 3 december met elkaar in gesprek over de vraagstukken van vandaag, voor de toekomst van Nederland. Dat erfgoed daarbij een dankbare inspiratiebron…
Agenda
Met de komst van de Omgevingswet is het op orde brengen en houden van de ruimtelijke data een speerpunt. De nieuwe viewer van Ruimtelijkeplannen.nl heeft als doel om deze data beter toegankelijk te maken. Hoe vindt de gebruiker snel en intuïtief de juiste informatie?
Nieuws
Na het uitstel van de invoering van de Omgevingswet is het een tijdje stil geweest rond de Expertgroep. Op een laag pitje gebeurt er echter nog wel het een en ander.
Word lid van het Kennisplatform Informatierecht