Met KIA slaat de informatie- en archiefsector de handen ineen. Het netwerk organiseert kennisplatforms rond  actuele thema's waar kennis schaars is en/of volop in ontwikkeling is.

 

KIA is van en voor de archiefsector. KVAN, Archief 2.0 en het Nationaal Archief bouwen zo samen aan een toekomstbestendig archiefwezen. Binnen KIA vergroten we de kennis en kunde van archiefprofessionals en dragen we bij aan de ontwikkeling van de branche. Ontwikkelen we nieuwe middelen die nodig zijn voor de blijvende toegankelijkheid van informatie. KIA staat open voor ieders mening en ideeën, vanuit iedereen invalshoek of expertise. Het Nationaal Archief faciliteert dit netwerk door de inzet van capaciteit en digitale voorzieningen. We roepen alle vakgenoten en instellingen op om actief bij te dragen aan KIA. Niet alleen te halen, maar ook te brengen. Alleen zo kunnen we samen een sterk kennisnetwerk bouwen en tackelen we praktische uitdagingen die we tegenkomen in ons werk.

Kennis- en Innovatie Agenda

In de Kennis- en Innovatieagenda zijn de belangrijkste kennisthema’s door en voor professie en branche vastgelegd. Rondom deze onderwerpen heeft KIA kennisplatforms ingericht.

KIA op Pleio

Op de digitale pendant van het netwerk, www.kia.pleio.nl, komen de thema’s uit de Kennis- en Innovatieagenda ook aan bod. Je kunt er meedoen aan discussies, de ArchiefWiki of de agenda raadplegen, vacatures bekijken en nog veel meer! Ook de content van Archief 2.0 is overgegaan naar deze site. De digitale kennisplatforms zijn interactieve, themagerichte samenwerkingsruimten. Je kunt er kennis delen en discussiëren met collega’s. Ook vind je er een overzicht van interessante bijeenkomsten. Alle informatie- en archiefprofessionals zijn van harte welkom om bij te dragen. Het lidmaatschap van de kennisplatforms is geheel vrij. Wel moet je een account aanmaken om alle content te kunnen zien.

Wat doet KVAN?

KVAN draagt de verantwoordelijkheid voor de platforms Professionalisering, Toezicht en Juridische Vraagstukken. Net als alle andere platforms zijn dit open groepen waar iedere geïnteresseerde aan kan deelnemen, dus ook niet-leden.

Actueel
Nieuws
KVAN volgt de nieuwe auteurswetgeving op de voet. Afgelopen jaar hebben we op KIA handreikingen gepubliceerd voor elk van de belangrijke wijzigingen in de wet. KVAN richt zich rondom de auteurswet nu met name op de nieuwe mogelijkheden om werken online te plaatsen die niet langer in de handel zijn…
Nieuws
Van 12 t/m 21 mei vindt de KIA Thematiendaagse Metadata plaats. Het programma is gevarieerd en biedt voor ieder wat wils. Een greep uit het aanbod.
Nieuws
Van 12 tot en met 21 mei 2021 vindt een nieuwe editie plaats van de KIA ThemaTiendaagse. Je kunt dan deelnemen aan een programma boordevol interessante, diepgravende, leuke en verbazingwekkende activiteiten over het thema ‘metadata’.
Agenda
KIA-Kennisplatform Informatiehuishouding Overheden en VNG organiseren dit jaar verschillende regiobijeenkomsten rondom het inrichten en verbeteren van de digitale informatiehuishouding bij de overheid.
Publicaties
Benieuwd naar de inhoud van de meest recente nummers van het Archievenblad? U vindt ze hier.
Nieuws
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het Kennisnetwerk Informatie en Archief organiseren de komende maanden een reeks kennissessies over informatiebeheer.
Lid worden van KIA
Het lidmaatschap van de kennisplatforms is kosteloos en staat voor iedereen open. Wel moet je een account aanmaken op KIA om alle content op het digitale kennisplatform te kunnen zien.