Twee weten meer dan een. Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder. Al die clichés zijn waar. Daarom steunen we initiatieven om samen tools te ontwikkelen die archivarissen en archiefinstellingen in het hele land goed kunnen gebruiken.

 

Op het gebied van archiefbeheer en archiefdienstverlening staan veel professionals en instellingen voor dezelfde en/of vergelijkbare opgaven. In die gevallen loont het de moeite om de krachten te bundelen en op basis van gedeelde expertise en inspanningen generieke hulpmiddelen te maken. 

Wat doet KVAN?

KVAN faciliteert initiatieven van leden om te komen tot generieke hulpmiddelen en modellen. Denk daarbij aan modellen voor een Besluit Informatiebeheer en een Archiefverordening voor overheidsorganen. Of aan een leidraad voor ICT-opdrachtgeverschap, die je kan helpen om een inkoopproces goed te laten verlopen en  ongewenste situaties als een vendor lock-in te voorkomen. Ook zorgt KVAN ervoor dat dergelijke tools bekend gemaakt en beschikbaar gesteld worden. 
 

Actueel
Nieuws
De anderhalvemetermaatschappij wordt het ‘nieuwe normaal’. Hoe kunnen archiefinstellingen en archiefprofessionals daarbinnen hun werk doen?
Nieuws
Het Netwerk Digitaal Erfgoed roept alle erfgoedinstellingen op om mee te bouwen aan een digitale erfgoedcollectie over het Coronavirus en de gevolgen daarvan in Nederland.
Nieuws
300.000 unieke reconstructies uit verschillende bronnen
Nieuws
De wettenkaarten die tijdens de archiefdagen werd geintroduceerd is verder uitgebreid. De kerngroep heeft hierover het volgende geschreven:
Nieuws
Eindelijk is het zover: het Nationaal Archief publiceert de definitieve en vastgestelde versie 1.0. Deze versie is op 20 december 2018 vastgesteld door de Standaardisatieraad van het Nationaal Archief.
Nieuws
Sinds enige jaren beheren KVAN/BRAIN en LOPAI de zogenaamde archiefmodellen voor decentrale overheden, waaronder de archiefverordening, het besluit informatiebeheer, verklaringen van vernietiging, vervanging of vervreemding en de Handreiking Inrichting informatie- en archiefbeheer bij…
Idee voor een nieuw model of hulpmiddel?
Denk je dat er behoefte is aan een nieuw hulpmiddel voor archiefprofessionals en/of -instellingen? Neem dan contact op met info@kvan.nl. Wij helpen je graag om de behoefte verder te onderzoeken en eventueel om acties uit te zetten.
Uw gegevens