Nieuwe opzet Archiefdagen

Door de uitbraak van het coronavirus konden de Archiefdagen 2020 niet doorgaan. Aanvankelijk was het doel een herkansing in juni 2021, maar het is zeer de vraag of het dan wel mogelijk is om een fysieke bijeenkomst te organiseren. Het bestuur van KVAN heeft besloten om aan die onzekerheid een einde te maken en te kiezen voor een compleet nieuwe opzet. 

 

Let’s go digital!

In plaats van een tweedaags congres zullen er in 2021 maandelijks digitale inspiratie- en ontmoetingsbijeenkomsten worden georganiseerd. Op die manier kunnen we als KVAN het hele jaar door aandacht vragen voor actuele ontwikkelingen in de archiefprofessie. Daarnaast is er volop ruimte voor digitale kennisuitwisseling, ontmoeting en inspiratie. Hopelijk kunnen we dan in 2022 de Archiefdagen weer fysiek organiseren. Vooralsnog is het motto: Let’s go digital!

 

Afbeelding%20tbv%20nieuwsberichten.png

Thema Archiefdagen 2021: FAIR

De Archiefdagen 2020 zouden in het teken staan van FAIR. Dat thema wordt in 2021 alsnog opgepakt. De internationale FAIR-principes zijn richtlijnen voor het beschrijven, opslaan en publiceren van wetenschappelijke data. FAIR is een acroniem voor: Findable (vindbaar), Accessible (toegankelijk), Interoperable (uitwisselbaar) en Reusable (herbruikbaar). FAIR heeft ook een maatschappelijke betekenis, namelijk ‘rechtvaardig’. Dat raakt onze archieven, want in hoeverre vertellen zij een representatief verhaal over onze veranderende samenleving? 
FAIR gaat dus ook over de essentie van ons archief. In hoeverre houden archieven het verleden in een houdgreep door de geschiedenissen van gemarginaliseerde groepen, bijvoorbeeld migranten en LHBTIQ+ gemeenschappen, in de samenleving te negeren, eenzijdig te belichten of zelfs onzichtbaar te maken? Zijn er alternatieven? Kan digitalisering een rol spelen in het creëren van een rechtvaardiger archief dat meerstemmigheid als uitgangspunt heeft? 
 

03%20kleiner_1.jpg
Bron: SangyaPundir via Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0 

 

Programma Archiefdagen 2021

Deelnemers krijgen een afwisselend programma voorgeschoteld. We organiseren elke maand een inspiratiesessie (met een aansprekende externe spreker) en een ontmoetingssessie (georganiseerd vanuit de vereniging, waarin leden in gesprek gaan over een actueel of aan de praktijk gerelateerd onderwerp). 

Bekijk het programma

 

Opzet 

Sprekers en organisatoren zijn fysiek aanwezig in onze studio in Naarden (hier zetelt ons communicatiebureau APPR Hét Brancheburo). Moderators zijn Benno van Tilburg (inspiratiesessies) en Puck Huitsing (ontmoetingssessies). Die bijeenkomsten zijn gratis digitaal toegankelijk voor iedereen, met mogelijkheid tot interactie en discussie. Benieuwd wat je te wachten staat? Op archiefdagen.nl staat alle relevante informatie.
 

Premium kennispartner

De digitale archiefdagen  worden mede mogelijk gemaakt door Premium kennispartner Picturae.

logo-picturae-payoff.png

    

Actueel
Nieuws
De Archiefdagen zijn op stoom gekomen en de inspiratie- en ontmoetingssessies volgen elkaar nu snel op. We kijken alvast vooruit naar de volgende sessie op 15 maart van 15.00 tot 17.00 uur. Julia Noordegraaf presenteert dan de ambitie en stand van zaken van de Amsterdam Time Machine, een…
Nieuws
Donderdag 11 februari jl. vond de ontmoetingssessie over de Informatiewet plaats. Fieke Krikhaar was dit keer onze gast.
Nieuws
In 2021 worden de Archiefdagen digitaal georganiseerd. Iedere maand een inspiratiesessie én een ontmoetingssessie. Met boeiende gasten bespreken we relevante onderwerpen. Hierbij het resterende programma voor 2021. Alle bijeenkomsten vinden plaats van 15.00 tot 17.00 uur.
Nieuws
De thema’s inclusiviteit en diversiteit krijgen in de huidige maatschappij steeds meer aandacht. Ook in de archiefwereld wordt steeds vaker gesproken over wat het betekent om de organisatie inclusiever te maken. Maar wat betekent dat eigenlijk? Welke kansen biedt dit voor archiefinstellingen in hun…
Agenda
Thema: kennis en netwerken in de wereld van nu
Agenda
De International Council on Archives (ICA) heeft in 1996 een gedragscode opgesteld voor archivarissen. Enkele bepalingen uit deze gedragscode geven een spanning als die moeten worden toegepast in een bedrijfsmatige omgeving. Op initiatief van de sectie Bedrijfsmatig Archiveren binnen KVAN brengen…