Excursies

De Commissie Buitenland zal geregeld één- of meerdaagse excursies aanbieden, die de deelnemers in de gelegenheid stellen – naast al het interessante en aangename - intensiever met collega’s om te gaan en zich zo bewuster te worden van wat ons bindt en wat onderlinge verschillen in opvatting en praktijk betekenen.
 Top
Digitale nummer Archievenblad
Bekijk hier het extra digitale januarinummer van het ... lees verder.

Nieuwsbrief ICA Human Rights Working Group december 2014
De Human Rights Working Group van de International Council on Archives heeft wederom een  ... lees verder.

Activiteitenplan KVAN-bestuur 2015
Bekijk ... lees verder.

Alle nieuwsberichten