Excursies

De Commissie Buitenland zal geregeld één- of meerdaagse excursies aanbieden, die de deelnemers in de gelegenheid stellen – naast al het interessante en aangename - intensiever met collega’s om te gaan en zich zo bewuster te worden van wat ons bindt en wat onderlinge verschillen in opvatting en praktijk betekenen.
 Top
Enquête Leerbehoeften in de archiefbranche
Het project Leerbehoeften in de archiefbranche brengt de leerbehoeften binnen de sector in kaart. ... lees verder.

CALL FOR PAPERS Jubileumcongres 125 jaar KVAN
... lees verder.

Agenda ALV en Ketelaarlezing 8 december 2015
De ... lees verder.

Alle nieuwsberichten