Excursies

De Commissie Buitenland zal geregeld één- of meerdaagse excursies aanbieden, die de deelnemers in de gelegenheid stellen – naast al het interessante en aangename - intensiever met collega’s om te gaan en zich zo bewuster te worden van wat ons bindt en wat onderlinge verschillen in opvatting en praktijk betekenen.
 Top
S@P Jaarboeken online
Een groot aantal door de Stichting Archiefpublicaties (S@P) uitgegeven jaarboeken staat sinds kort ... lees verder.

Nieuwsbrief ICA Human Rights Working Group juli
Nieuwsbrief ... lees verder.

Excursie naar het Mundaneum
Het Mundaneum is in Brussel gesticht door Paul Otlet en Henri La Fontaine met het doel om alle ... lees verder.

Alle nieuwsberichten