Excursies

De Commissie Buitenland zal geregeld één- of meerdaagse excursies aanbieden, die de deelnemers in de gelegenheid stellen – naast al het interessante en aangename - intensiever met collega’s om te gaan en zich zo bewuster te worden van wat ons bindt en wat onderlinge verschillen in opvatting en praktijk betekenen.
 Top
Nieuwsbrief ICA Human Rights Working Group augustus
Nieuwsbrief van de Human Rights Working Group van de International Council on Archives van de maand ... lees verder.

Early bird korting voor internationale conferentie Sharing the past, debating the present, creating the future.
Op donderdag 3 en vrijdag 4 december van dit jaar viert Atria het 80-jarig jubileum van de ... lees verder.

Voor archivarissen en studenten: de F.J. Duparc-prijs
Eens in de drie jaar wordt de ... lees verder.

Alle nieuwsberichten