Excursies

De Commissie Buitenland zal geregeld één- of meerdaagse excursies aanbieden, die de deelnemers in de gelegenheid stellen – naast al het interessante en aangename - intensiever met collega’s om te gaan en zich zo bewuster te worden van wat ons bindt en wat onderlinge verschillen in opvatting en praktijk betekenen.
 Top
Ketelaarlezing 2014: Big Data, Grand Challenges. Over de digitalisering van het geesteswetenschappelijk onderzoek
De algemene rijksarchivaris, Marens Engelhard, en de voorzitter van de Koninklijke Vereniging ... lees verder.

Nieuwsbrief ICA Human Rights Working Group oktober 2014
De Human Rights Working Group van de International Council on Archives heeft wederom een  ... lees verder.

Nieuwsbrief ICA Human Rights Working Group september 2014
De Human Rights Working Group van de International Council on Archives heeft wederom een  ... lees verder.

Alle nieuwsberichten